PSDTDP Teze disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Teze disertační práce (autoreferát) jsou shrnutím obsahu doktorské dizertace (základních cílů, metodologie, výsledků a závěru) a hlavních vědeckých aktivit (publikace, grantové projekty) studenta během doktorského studia. Slouží jako základní prezentační materiál doktoranda, který se hlásí k obhajobě dizertační práce a titulu PhD.
Výstupy z učení
Student vypracuje a odevzdá Teze disertační práce, v nichž stručně shrne obsah disertační práce - teoretická východiska, výzkumný design, výsledky výzkumu, včetně jejich diskuse a výběru ze seznamu literatury, čímž prokáže zejména schopnost práce s vědeckým textem a schopnost komplexně propojovat relevantní poznatky.
Osnova
  • Za osnovu lze považovat informace o způsobu vypracování a požadovaném rozsahu tezí viz odkaz autoreferát na http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/pravidla-a-prilohy.
Literatura
    povinná literatura
  • Seznam literatury je identický se seznamem literárních zdrojů využitých v disertační práci.
Výukové metody
Samostatná práce a konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.