PSDZSP Zahraniční studijní pobyt

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student v rámci předmětu absolvuje minimálně měsíční studijní pobyt v zahraničí. Předmět zahrnuje absolvování průběžných distančních konzultací formou e-mailové korespondence, či osobního kontaktu se školitelem. Předmět je zaměřen na rozvoj vědeckých kompetencí.
V případě kombinované formy studia lze po dohodě se školitelem v odůvodněných případech nahradit zahraniční stáž účastí na zahraničním mezinárodním projektu, či jinou formou zahraniční spolupráce dle doporučení Oborové rady.
Výstupy z učení
Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost aktivní samostatné vědecké práce v podmínkách zvolené zahraniční univerzity, která bude orientována zejména na samostudium odborných zdrojů, konzultace s odborníky v oboru, získávání příslušných teoretických i praktických poznatků, případně i vlastní přednáškovou, či výzkumnou činnost.
Osnova
  • Vzhledem k náplni předmětu nelze osnovu zadat - osnovu určuje školitel.
Literatura
    doporučená literatura
  • Relevantní zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika.
Výukové metody
Samostudium, konzultace, podílení se na výuce nebo výzkumu.
Metody hodnocení
Zápočet. Student je povinen předložit školiteli potvrzení o absolvování zahraničního pobytu, odevzdat školiteli přehled činnosti, kterou v jeho rámci absolvoval v rozsahu min. 3 normostran, seznam literatury, kterou prostudoval, eventuálně předložit výsledky výzkumu, který v rámci tohoto pobytu realizoval. Podmínkou pro udělení zápočtu je i poskytnutí ústního sdělení o získaných zkušenostech kolegům v rámci předmětu Doktorský seminář.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.