PSD_CJPR1 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A )

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odborná cizojazyčná publikace a odborný cizojazyčný referát. Obsahovou náplní tohoto předmětu je příprava publikace části disertační práce a přednesení průběžných výsledků výzkumu, nebo teoretické studie, vážící se k disertační práci na odborném fóru. Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, bude schopen koncipovat a metodologicky zakotvit výzkumný design práce, vyhodnotit a interpretovat získané výsledky a kriticky je uvést do souvislostí s výzkumnými závěry jiných autorů.
Osnova
  • STYL A ORGANIZACE PRÁCE: 1. jasné argumenty vyjádřeny v odstavcích; 2. odstavce členěny do logického a souvislého sledu; 3. užití zásad stavby textu; 4. formální slovní registr; JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI 1. využití široké škály gramatických jevů vhodných pro akademický písemný projev (slovesné časy, rody, modální slovesa); 2. přesné užití gramatických struktur; 3. schopnost tvorby souvětí (nejen vět jednoduchých); SLOVNÍ ZÁSOBA 1. relevantní slovní zásoba a odborná terminologie; 2. přesné použití slovních výrazů, idiomů a frází vhodných pro akademický písemný projev; 3. spojovací výrazy adekvátní písemnému projevu
Literatura
  • Seznam literatury je shodný se seznamem literárních zdrojů příslušné disertační práce.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Zápočet. Student musí průběžně konzultovat a následně předložit výslednou formu příspěvku.
Informace učitele
Výsledná forma příspěvku musí být průběžně konzultována se školitelem DP.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.