PSD_CJPR2 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A )

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student musím mít absolvován předmět: PSD_CJPR1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student připraví a odevzdá školiteli vědeckou cizojazyčnou publikaci (přehledovou studii, publikaci dílčích výsledků disertačního projektu), nebo odborný cizojazyčný referát. Obsahovou náplň tohoto předmětu tvoří publikační výstup části disertační práce, nebo přednesení výsledků vlastního výzkumu na odborném zahraničním fóru. Formu, obsah a rozsah výstupu předmětu schvaluje školitel dle výzkumného záměru disertační práce. Výstup musí být uveden/naplánován v individuálním studijním plánu studenta.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, koncipovat a metodologicky zakotvit výzkumný design práce, vyhodnotit, prezentovat a interpretovat získané výsledky, diskutovat je a kriticky je uvést do souvislostí s příslušnými poznatky jiných autorů.
Osnova
  • Vzhledem k náplni předmětu nelze osnovu zadat - osnovu určuje školitel.
Literatura
  • Mack, Ch., A. (2018). How to Write a Good Scientific Paper. SPIE, Bellingham, Washington, 108 pg.
  • Seznam literatury je shodný se seznamem literárních zdrojů příslušné disertační práce.
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student po předchozích konzultacích odevzdá školiteli text vědecké cizojazyčná publikace, nebo vědeckého cizojazyčného referátu a doloží potvrzení o přijetí/prezentaci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.