PSD_CJPR2 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A )

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odborná cizojazyčná publikace a odborný cizojazyčný referát. Obsahovou náplní tohoto předmětu je příprava publikace části disertační práce a přednesení výsledků výzkumu, nebo teoretické studie vážící se k disertační práci na odborném fóru. Student prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, koncipovat a metodologicky zakotvit výzkumný design práce, vyhodnotit a interpretovat získané výsledky a kriticky je uvést do souvislostí s příslušnými poznatky jiných autorů.
Osnova
  • Vzhledem k charakteru předmětu nelze osnovu zadat.
Literatura
  • Seznam literatury je shodný se seznamem literárních zdrojů příslušné disertační práce.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Zápočet. Student po předchozích konzultacích odevzdá školiteli text odborné cizojazyčná publikace, nebo odborného cizojazyčného referátu a doloží potvrzení o jeho přijetí/prezentaci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.