PSD_DP Disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je vypracování a následné předložení disertační práce, splňující všechny požadavky na ni kladené, na téma zadané školitelem disertační práce.
Zásady pro vypracování disertační práce upravuje Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ze dne 27. 6. 2017 (s účinností od 1. 9. 2017) – Část čtvrtá: Studium v doktorském studijním programu – Článek 31 Disertační práce (https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu).
Nároky na disertační práci: Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění, student musí prokázat schopnost samostatné vědecké práce: kriticky zhodnotit příslušná teoretická východiska práce, syntetizovat poznatky z relevantní odborné literatury, navrhnout výzkumný design práce a posléze realizovat vlastní výzkumný projekt, zpracovat a adekvátním způsobem analyzovat a diskutovat jeho výsledky, případně i navrhnout příslušná opatření, či další výzkumný směr v oblasti.
Doporučený rozsah disertační práce: 180 000 znaků.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu je disertační práce odevzdaná k oponentuře. Student prokáže schopnost samostatné vědecké práce, přičemž bude schopen zejména: kriticky zhodnotit příslušná teoretická východiska práce, syntetizovat poznatky z relevantní odborné literatury, navrhnout výzkumný design práce a posléze realizovat vlastní výzkumný projekt (v souladu se zásady etiky psychologického výzkumu), zpracovat a adekvátním způsobem analyzovat a diskutovat jeho výsledky, případně navrhnout příslušná opatření, či další výzkumný směr v oblasti.
Osnova
  • Nároky na disertační práci:
  • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky, nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
Literatura
  • Seznam literárních pramenů se řídí zadaným tématem disertační práce.
Výukové metody
Průběžné konzultace se školitelem
Metody hodnocení
Zápočet. Disertační práce musí být prokazatelně průběžně konzultována s jejím školitelem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.