PSD_OP2 Odborná publikace II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student musí mít absolvovány předměty: PSD_OP1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům, jakožto začínajícím vědcům, zahájit jejich odbornou a vědeckou publikační činnost. Předmět je zaměřen na rozvoj příslušných vědeckých kompetencí. V rámci předmětu studenti pod průběžnou supervizí školitele napíšou odborný článek a odevzdají ho k publikaci v recenzovaném odborném periodiku. Formu, obsah a rozsah výstupu předmětu schvaluje školitel dle výzkumného záměru disertační práce. Výstup musí být uveden/naplánován v individuálním studijním plánu studenta.
Výstupy z učení
V rámci tohoto předmětu student prokáže svoji schopnost zpracovat výzkumný záměr disertační práce, výzkumný design a metodu, stejně jako schopnost pracovat s odbornými texty a příslušnými literárními prameny. Bude schopen prezentovat, diskutovat a obhájit dílčí, nebo sumarizované výsledky své disertační práce formou příspěvku v domácím, nebo zahraničním odborném periodiku (sborníku).
Osnova
  • Vzhledem k náplni předmětu nelze osnovu zadat - osnovu určuje školitel.
Literatura
    povinná literatura
  • Seznam literárních zdrojů se odvíjí od tématu zadané disertační práce.
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně seznam zdrojů zadaných školitelem.
    doporučená literatura
  • Mack, Ch., A. (2018). How to Write a Good Scientific Paper. SPIE, Bellingham, Washington, 108 pg
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student je povinen předložit školiteli textovou verzi svého odborného příspěvku, uvede zdroj a rozsah, v němž bude publikován a doloží potvrzení o jeho přijetí k publikaci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.