PSD_OR1 Odborný referát I

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je prezentace a kritické zhodnocení teoretických východisek, výzkumného designu a výsledků výzkumného záměru disertační práce, a to formou referátu (příspěvku, sdělení) na tuzemské odborné konferenci. Příspěvek může mít formu posteru, nebo ústního sdělení. Student prokáže schopnost prezentovat, diskutovat a obhájit výsledky své vědecké práce a případně navrhnout další směry výzkumu v oblasti.
Osnova
  • Osnovu nelze vzhledem k charakteru předmětu zadat.
Literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně seznam zdrojů zadaných školitelem. Seznam literatury je odvozen od seznamu literárních pramenů disertační práce studenta.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Zápočet. Student je povinen předložit školiteli textovou verzi svého odborného příspěvku, uvede zdroje a rozsah, v němž byl prezentován a doloží potvrzení o jeho přednesení.
Informace učitele
Student musí předložit školiteli textovou verzi realizovaného příspěvku a potvrzení o jeho přijetí, včetně programu konference a příp. sborníku abstrakt.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.