PSD_SpP Speciální přednáška

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podpora nárůstu praktických dovedností studenta při popularizaci vědy a rozvoj kvality přenosu výsledků vědecké práce. Student po předchozí dohodě se školitelem připraví a odevzdá textovou podporu přednášky (v dohodnuté formě a rozsahu), kterou následně prokazatelně realizuje mimo obvyklou konferenční půdu, např. v rámci Studentské vědecké konference, Týdne vědy na FF MU pro kolegy ze všech ročníků oboru i veřejnost, pro Univerzitu třetího věku, pro žáky středních škol, v rámci činnosti Poradenského centra Masarykovy univerzity pro studenty jiných oborů apod. Formu, obsah a rozsah výstupu předmětu schvaluje školitel dle výzkumného záměru disertační práce. Výstup musí být uveden/naplánován v individuálním studijním plánu studenta.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost připravit a prezentovat teoretická východiska oboru, přehled současného stavu poznání, či jeho historického kontextu, či výsledky vědecké činnosti, a to dle povahy tématu, jež musí odsouhlasit školitel.
Osnova
  • Požadavky na přípravu a realizaci:
  • 1) textová příprava v rozsahu min. 5 normostran
  • 2) pw prezentace o min. 25 slidech
  • 3) potvrzení pořádající organizace o realizaci přednášky
  • Případně na vyžádání školitele i zpětnovazebné hodnotící záznamové archy.
Literatura
    doporučená literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně seznam zdrojů zadaných školitelem.
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student po předchozí dohodě se školitelem připraví a odevzdá textovou podporu přednášky (v dohodnuté formě a rozsahu), kterou následně prokazatelně realizuje mimo obvyklou konferenční půdu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.