PSMB038 Development center

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty samostatně sestavit a realizovat program "development center".
Výstupy z učení
Po absovování předmětu budou studenti schopni:
definovat cíle DC;
určit a charakterizovat sledované kompetence;
připravit kompetenční matici a program DC;
samostatně DC realizovat;
vyhodnotit sledované kompetence účastníků;
vytvořit písemnou zpětnou vazbu pro jednotlivé účastníky.
Osnova
 • 1. Definování cílů DC
 • 2. Charakteristika účastníků
 • 3. Kompetenční matice
 • 4. Výběr a příprava metod
 • 5. Harmonogram DC
 • 6. Příprava hodnotitelů
 • 7. Realizace DC
 • 8. Vyhodnocení
 • 9. Zpětná vazba účastníkům
 • 10. Zhodnocení průběhu
Literatura
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
 • KYRIANOVÁ, Hana. Assessment centrum v současné personální praxi. 1. vyd. Praha: Testcentrum, 2003. 105 s. ISBN 80-86471-21-7. info
 • KYRIANOVÁ, Hana a Jan GRUBER. AC/DC vyber si tým. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 141 s. ISBN 808685129X. info
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xxi, 311. ISBN 8072261614. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: MotivPress, 2007. xi, 376. ISBN 9788025406984. info
 • ROWE, Tina Lewis. A preparation guide for the assessment center method. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 2006. ix, 257. ISBN 0398076405. info
 • HESSE, Jürgen a Hans Christian SCHRADER. Assessment Center für Hochschulabsolventen : Bewältigungsstrategien für das härteste Personalausleseverfahren. Frankfurt am Main: Eichborn, 1998. 223 s. ISBN 3821814993. info
 • KLEINMANN, Martin. Assessment-Center : Stand der Forschung - Konsequenzen für die Praxis. Göttingen: Verlag für angewandte Psychologie, 1997. xiii, 233. ISBN 3-8017-1005-X. info
Výukové metody
Forma výuky: domácí příprava ve skupinách, diskuze, celodenní realizace připraveného DC
Metody hodnocení
Podmínkou absolvování předmětu je nutná účast na prvních dvou hodinách!!!
Kolokvium je uděleno na základě aktivní spolupráce na přípravě a relizaci konkrétního DC a odevzdání jedné písemné zprávy (zpětné vazby) určené některému z účastníků.
Informace učitele
Realizace celodenního DC proběhne v sobotu 25.4.2020. Prosím, rezervujte si tento termín. V případě, že máte na tento den jiné plány, přenechte, prosím, své místo dalším zájemcům. Děkuji za pochopení :) Zuzana Slováčková
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.