PSX_005 Psychology of personality

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 10:50–12:25 U29
Předpoklady
The course is intended especially for foreign students of psychology and close disciplines (from social sciences and humanities). Teacher´s permission is required for course enrollment.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze zahraničním studentům psychologie.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Aim of this course is to introduce students to the basic concepts in personality theory and research, especially to definition of personality, units of personality, structure and dynamics of personality, nature and nurture of personality, growth and development of personality, and methods of personality assessment.
Výstupy z učení
Students will be introduced to the basic concepts in personality theory and research. The attention is given to defining of personality, units of personality, structure and dynamics of personality, nature and nurture of personality, growth and development of personality, and methods of personality assessment.
Osnova
 • 1. Introduction: Aim of personality psychology, definition of personality. 2. Nature - nurture debate. 3. Biological basis of personality: Temperament - main theories, researches. 4. Personality structure: Personality traits - main models, researches. 5. Dynamics of personality: Motivation and self-regulation - main models, researches. 6. Individual paper tutorial. The course is taught each semester.
Literatura
 • Journal of Personality and Social Psychology
 • Study Materials for this course in Information System
 • CERVONE, Daniel a Lawrence A. PERVIN. Personality psychology : international student version. Edited by Arnaldo Zelli. twelfth edition. Singapore: Wiley, 2014. xix, 618. ISBN 9781118322215. info
 • Handbook of personality : theory and research. Edited by Oliver P. John - Richard W. Robins - Lawrence A. Pervin. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2008. xv, 862. ISBN 9781593858360. info
 • Handbook of child psychology. Edited by Richard M. Lerner - William Damon. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. xx, 1063. ISBN 0471272884. info
 • Historical influences on lives & aging. Edited by K. Warner Schaie - Glen H. Elder. New York, NY: Springer Pub., 2005. xiii, 309. ISBN 0826124054. info
 • PERVIN, Lawrence A. The science of personality. New York: Oxford University Press, 2003. xviii, 509. ISBN 9780195159714. info
 • SCHULTZ, Duane a Sydney Ellen SCHULTZ. Theories of personality. 7th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. xviii, 541. ISBN 0-534-55107-6. info
 • CAPRARA, Gian Vittorio a Daniel CERVONE. Personality : determinants, dynamics, and potentials. 1st pub. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 2000. xvi, 488. ISBN 0521587484. info
 • Handbook of personality :theory and research. Edited by Lawrence A. Pervin - Oliver P. John. 2nd ed. New York: Guilford press, 1999. xiii, 738. ISBN 1-57230-695-5. info
 • Methods of life course research : qualitative and quantitative approaches. Edited by Janet Zollinger Giele - Glen H. Elder. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. xvi, 344. ISBN 0761914374. info
Výukové metody
lectures; discussion; homework (hand in choice of topic/headline, list of 2 most important sources, final paper - according to time schedule)
Metody hodnocení
Lectures 1x14 days. Paper about relevant psychological research. Required 80% attendance.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá formou konzultací s příslušným vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.