PS_BA001 Biologické vědy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Eva Závodná, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 K21; a Pá 11. 10. 12:00–13:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu Biologické vědy zná student strukturu a funkce lidského těla - od úrovně buněčné, přes jednotlivé orgány, až po organismus jako celek. Student dokáže vysvětlit základní procesy řízení orgánů. Doplňkovým cílem je, že student bude mít osvojené základní české i latinské lékařské termíny.
Osnova
 • Život a živé soustavy. Vznik života a buňky. Buňka. Reprodukce organismů.
 • Molekulární genetika. Genetika buněk. Genetika populací. Genetika člověka. Dědičnost chorob.
 • Princip evoluce. Evoluce člověka. Ontogeneze člověka.
 • Složení a funkční organizace těla. Regulace stálosti vnitřního prostředí (homeostáza). Přeměna a transporty látek v těle. Mezibuněčné kontakty a signalizace. Elektrický přenos informace. Principy nervové a svalové činnosti. Kosterní, hladký a srdeční sval.
 • Fyziologie srdce. Převodní systém. Elektrokardiografie. Mechanika srdeční činnosti. Srdeční cyklus. Regulace krevního oběhu, krevní tlak. Rheologie krevního oběhu. Mikrocirkulace. Regulace krevního průtoku.
 • Fyziologie krve. Hemokoagulace. Krevní skupiny. Plazmatické proteiny. Imunitní obrana.
 • Plicní funkce. Mechanika dýchání.Transport plynů. Regulace dýchání.
 • Funkční morfologie ledvin. Clearence. Protiproudový systém ledvin. Regulace funkcí ledvin.
 • Gastrointestinální trakt-mechanická funkce, sekreční funkce. Regulace GIT. Vitamíny, minerály, voda ve výživě. Metabolismus sacharidů a lipidů. Metabolismus proteinů. Energetický metabolismus.
 • Obecné principy endokrinních funkcí. Funkce hypothalamo-hypofyzárního systému. Hormony štítné žlázy. Regulace metabolismu vápníku. Endokrinní pankreas. Stres a funkce nadledvin.
 • Mužská a ženská reprodukce. Těhotenství a laktace.
 • Fyziologie kůže
 • Kosterní svalstvo.
 • Kosterní soustava
 • Termoregulace.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠMARDA, Jan, R BAHBOUH, M OREL, M SVOBODA a Z ŠMAHEL. Biologie pro psychology a pedagogy. 2. vydání. : Portál, Praha, 2007. 420 s. ISBN 978-80-7367-343-7. info
  doporučená literatura
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test se skládá obvykle z 40 otázek hodnocených 40 body a popisu náhodně vybraného obrázku orgánového systému, který je hodnocený 20 body (popis česky a latinsky). K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 60% bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PS_BA001