PS_BB021 Exkurze do psychologických zařízení

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14. 5. 18:00–19:40 C12
Předpoklady
Aktivní zájem o účast na exkurzích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 4/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je bližší seznámení studentů s vybranými psychologickými zařízeními, s jejich funcí, organizační strukturou i legislativním rámcem, na jehož základě jsou tato zařízení zřízena a v jehož rámci vykonávají hlavní pracovní činnosti.
Absolvováním předmětu získají studenti základní orientaci v možném profesním uplatnění psychologa v organizacích a zařízeních daného typu a získají praktické zkušenosti týkající se fungování těchto psychologických zařízení.
Tento předmět seznamuje studenty s náplní práce psychologa v pestré škále zařízení, v nich je možné se po ukončení studia profesně uplatnit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- seznámen s vybranými psychologickými zařízeními, s jejich funcí, organizační strukturou i legislativním rámcem, na jehož základě jsou tato zařízení zřízena a v jehož rámci vykonávají hlavní pracovní činnosti;
- orientován v možném profesním uplatnění psychologa v organizacích a zařízeních daného typu;
- získá praktické zkušenosti týkající se fungování těchto psychologických zařízení.
Student bude schopen vypracovat požadované podklady z exkurzí v odpovídající úrovni zpracování.
Student rovněž prokáže schopnost porovnat jednotlivé aplikační oblasti psychologické praxe a určit jejich hlavní profesní náplň a odlišnosti.
Osnova
  • 1) úvodní setkání a výběr zařízení k návštěvě
  • 2) samotné exkurze do 5 vybraných psychologických zařízení v Brně a okolí
  • 3) závěrečná rozprava a zhodnocení přínosu absolvovaných exkurzí
Výukové metody
Exkurze.
Metody hodnocení
Během semestru proběhne 5 exkurzí do vybraných psychologických zařízení.
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je účast minimálně na 4 exkurzích a dodání krátké zprávy (rozsah 1-2 normostrany) z návštěvy každého zařízení.
Informace učitele
Výběr psychologických zařízení bude konzultován se studenty na úvodním setkání, které se bude konat počátkem semestru - termín tohoto setkání bude upřesněn hromadným e-mailem, stejně jako termíny exkurzí, jež budou oznámeny s dostatečným časovým předstihem.

Exkurze budou probíhat zpravidla ve čtvrtek a pátek dopoledne (po dohodě se studenty případně i v jiném termínu).
Příklady institucí, kde mohou exkurze proběhnout:
- Dětský domov Dagmar, Brno;
- Diagnostický ústav pro mládež Veslařská, Brno;
- Spondea Brno (placená exkurze);
- ÚSP Kociánka Brno;
- ČEZ a.s.
a případně další instituce a zařízení dle vzájemné dohody.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PS_BB021