PS_BB030 Psychologie obrazové reprezentace

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Chmelařová (cvičící)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Sedlák (cvičící)
Mgr. Bc. Pavel Ugwitz (pomocník)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PS_BB030/01: So 25. 3. 9:10–14:55 B2.33, So 1. 4. 9:10–14:55 B2.33, Č. Šašinka
PS_BB030/02: So 25. 3. 9:10–14:55 B2.34, So 1. 4. 9:10–14:55 B2.34, Č. Šašinka
Předpoklady
Dobré základy obecné psychologie a vyhraněný zájem o imaginární reprezentaci z teoretického i aplikačního hlediska.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na poznatky o mentální reprezentaci podat přehled oblastí, v nichž se uplatňuje obrazová reprezentace: kresebné techniky a jejich využití ve výzkumu a v psychologické diagnostice, specifické kulturní rozdíly v zobrazování, užití grafů v dokumentaci, grafity, komiks.
Osnova
  • Hlavní otázky: Jak obraz reprezentuje skutečný svět? Jaké jsou formy a prostředky tohoto zobrazení? Jaký je vztah zobrazení k základním kategoriím našeho pojetí skutečnosti, jimiž jsou čas a prostor, jak obraz vyjadřuje významy? Tématické okruhy: Dynamika vizuální percepce a zobrazování z hlediska experimentálního i aplikačního: anticipace při vnímání, vývojové změny vnímání, aktuální geneze představy, mentální rotace, interindividuální rozdíly percepční syntézy, eidetické schopnosti, kresba z hlediska objektivního i projektivního, užití v psychodiagnostice, geovizualizace, mezikulturní zkoumání výtvarné tvořivosti. Navazuje na poznatky z těchto předmětů: obecná psychologie poznávacích procesů, emocí, motivace, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, metodologie, psychologická diagnostika.elf-image; interpreting children drawings; drawing techniques; mandala: systemic relationships, mandala: expression in drawings; effectiveness of images; external space vs projective space; creative power of folk art; drawings in psychological diagnostics of children and adults.
Výukové metody
Tři stěžijní pilíře: 1. Přednášky zaměřená na vybraná témata 2. Praktická prezentace aktuálnícvh výzkumů a technologií s nimi spjatých (Augmented reality, Eyetracking systems, 3D projection, web based platform Hypothesis atd.) 3. Seminární práce
Metody hodnocení
Účast na hodinách a seminární práce.
Informace učitele
Literatura Arnheim, R. ((1954). Art and visual perception. Berkeley: UCP. (Též německy a rusky) Aumont, J. (2005). Obraz. Přeložil Ladislav Šerý. Praha: AMU. Benoist, L. (1995). Znaky, symboly a mýty. Přel. Z. Hrbata. Praha: Victoria Publishing. Haken, H., Schiepek, G. (2006), Synergetik in der Psychologie. Selbstorganisation verstehen und gestalten. Göttingen: Hogrefe. Gallistel, C. R. (1980). The organization of Action: A New Synthesis. Hilsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, Assoc. Gombrich, E. H. (1985). Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon. Konečný, M., Švancara, J. (1996). (A)perception of the Maps by Czech School Children. In Children and Education in Cartography. Gifu: Japan. Machotka, P. (2002). Panelová diskuse. FF: MU Massironi, M. (2002). The psychology of graphic images: seeing, drawing, communicating. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, Assoc. Novák, M., Faber, J., Kufudaki, O. (1992). Neuronové sítě a informační systémy živých organismů. Praha: Grada. Read, H. (1967). Výchova uměním. Praha: Odeon. Sehringer, W. (1999). Zeichnen und Malen als Instrumente der psychologischen Diagnostik. 2. neubearb. Auflage. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter. Švancara, J. (1997). Imaginativní reprezentace domova u dětí školního věku. In A. Schauerová a kol. Kde jsme doma, str. 33-52. Strážnice: ÚLK. Šikl, R. (2012). Zrakové vnímání. Praha: Grada.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018.