PV1A143 Bakalářská oborová práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují imatrikulační ročníky 2016-2018.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové oborové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Výstupy z učení
Odevzdání hotové oborové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Osnova
  • Odevzdání hotové oborové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Přijetí dokončené práce stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno, pokud práce splňuje příslušná formální kritéria. Oborová práce se neobhajuje.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.