PV1B132 Chapters in the History of Monastic Institutions in the Czech Lands

Faculty of Arts
Autumn 2023
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Olga Barová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Prerequisites
A basic knowledge of the history of the Middle Ages and the early modern period.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the key events in the historical development of monastic institutions in the Czech lands in the context of religious changes in the Middle Ages and early modern period.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to:
- describe the fundamental directions of development of monastic institutions against the backdrop of the history of European society;
- identify the types of monastic institutions;
- specify the peculiarities of the historical development of monasteries in the Czech lands;
- define historical changes in relations between monastic institutions and the society around them;
- identify the roles of monastic institutions in the historical context.
Syllabus
 • 1. The medieval beginnings of religious orders in the Czech lands - the early Benedictine foundation in the Czech state;
 • 2. The preeminent period of Cistercian and Premonstratensian monasteries in the context of the Investiture Controversy;
 • 3. The beginnings of the Mendicant movement in the Czech lands as a sign of new spiritual currents in Europe;
 • 4. The Hussite movement and its consequences for church orders, differences in development between Bohemia and Moravia;
 • 5. Monasteries during the Reformation and the Counter-Reformation;
 • 6. The development of religious institutions in the time of re-Catholicization, its features and causes;
 • 7. Enlightenment absolutism and its effects on the milieu of Czech and Moravian monasteries.
Literature
 • Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci : sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5.6.2003. Edited by Ivana Čornejová. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 391 s. ISBN 8086197492. info
 • ŠRÁMEK, Josef. Mezi normou, reformou a praxí : proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2016. 481 stran. ISBN 9788087895733. info
 • Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku : sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech. Edited by Daniela Houšková. 1. vyd. Praha: Unicornis, 1994. 143 s. ISBN 8090158714. info
 • Kateřina Charvátová: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, sv. 1-3, Praha 2013-2018
 • BELŠÍKOVÁ, Šárka, Martin GAŽI and Jarmila HANSOVÁ. Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy : osvícenství zdola v okrsku světa. Vyd. 1. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2013. 287 s. ISBN 9788085033519. info
 • ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách. Vydání druhé. Praha: Hart, 2002. 264 stran. ISBN 8086529304. info
 • Martin Elbel: Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století, Olomouc 2001
 • BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě (Monasteries, Ruler and Founders in medieval Moravia). Brno: Matice moravská, 2005. 298 pp. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5. info
 • ČERNUŠÁK, Tomáš, Damián NĚMEC and Augustin PROKOP. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP, 2001. 239 pp. ISBN 80-85929-50-3. info
Teaching methods
Lecture
Assessment methods
Colloquium
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2023/PV1B132