PV1B60 Kniha a historické knihovní celky

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Heilandová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 8:20–11:35 pracovna
Předpoklady
AR1A08z Kodikologie a epigrafika || PV1B39 Kodikologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seznámení studentů s historií knihy na Moravě a významnými historickými knihovnami.
Osnova
  • Kurz představí historii a vývoj knihy, její podobu, výrobu a zpracování. Postiženy budou i různé materiály a techniky důležité pro vznik knihy a v dnešní době její možné restaurování. Pozornost bude zaměřena i na výrobu knihy a obecně knihtisk na Moravě a v Brně. Hlavní zájem bude směřován k dochovaným historickým knihovním fondům na jižní Moravě, kde výklad bude doplněn rovněž exkurzemi. Kurz bude probíhat v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně - 4 patro formou blokové výuky v těchto termínech:
  • 25.2. 11.3. 25.3. 8.4. 22.4. 6.5. 20.5. v čase od 8:30 - 11:45
Literatura
  • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
  • BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0. info
  • DOKOUPIL, Vladislav. Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. Vyd. 1. Brno: Musejní spolek, Universitní knihovna, 1972. 379 s., 32. info
Výukové metody
2 hodiny přednášky, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet, docházka, samostatná práce na zadané téma
Informace učitele
Mgr. Lucie Heilandová
Od roku 2004 se v Oddělení starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně podílí na katalogizaci grafik, starých map a starých tisků v rámci výzkumného záměru Historické fondy MZK. V současnosti působí jako odborný pracovník na výzkumném projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.
PhDr. Jindra Pavelková
V letech 2004 - 2010 působila v Moravské zemské knihovně jako odborný pracovník na výzkumném záměru Historické fondy MZK. Výzkumný záměr postupně zpřístupnil historické sbírky a další unikátní fondy MZK badatelům i laické veřejnosti prostřednictvím metadatového katalogu a digitální knihovny těchto fondů. V současnosti působí jako odborný pracovník na výzkumném projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: jeden semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.