PV2B111 Digital Humanities ve výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alžbeta Zavřelová (přednášející)
Mgr. Eduard Lazorík (pomocník)
Mgr. Radek Váša (pomocník)
Garance
Mgr. Alžbeta Zavřelová
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
PV1B127 Digital Humanities pro PVH nebo ARTS020 Digitální humanitní vědy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s konkrétními nástroji Digital Humanities v praxi. Všechny inovativní nástroje stavějí na tradičním řemesle a plnění výzkumného záměru, čím umožní posluchačům „vyzkoušet si vědu“ a nahlédnout do práce expertů ve svém oboru. Kurz je zaměřen výrazně prakticky, posluchači budou s pomocí nástrojů Digital Humanities řešit konkrétní badatelský problém v rámci svého vlastního výzkumu (ideálně v rámci své diplomové práce), anebo budou plnit svěřený úkol v rámci probíhajících grantových projektů. Má je také seznámit se základními principy projektového managementu a naučí je vhodně formulovat, plánovat a realizovat vlastní výzkumný záměr.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně využívat pokročilé nástroje Digital Humanities ve vlastním výzkumu. Budou také schopni používat výzkumné infrastruktury či formulovat a realizovat výzkumný projekt menšího rozsahu.
Osnova
  • Blok I a II: Nástroje Digital Humanities v oblasti PVH – opakování a prohloubení znalostí (práce s textovými a obrazovými daty, strukturovaná data a značkování, digitální edice, vizualizace v času a prostoru aj.).
  • Blok III: Orientace v databázích, linkování dat, open sources, reprodukovatelný výzkum.
  • Blok IV: Základy projektového managementu (životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých kroků, analýza vybraných projektů v PVH).
  • Blok V: Formulace vlastního projektu.
  • Blok VI: Práce na projektu pod vedením mentorů.
  • Zkouškové: Prezentace dosažených výsledků.
Výukové metody
Přednášky, semináře. Výuka probíhá formou interaktivních prezentací a praktických cvičení, využívá podporu e-learningového systému (Elf).
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je účast na hodinách a vypracování projektu s využitím pokročilých nástrojů Digital Humanities.
Informace učitele
Vyučovací jazyk: slovenština, čeština.
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Vyučováno ve slovenštině a češtině.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PV2B111