REBcZk Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Aikaterini Franc (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simone Sumelidu (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Ke státní bakalářské zkoušce se smí přihlásit student, který a) získal předepsané kredity ze svého oboru, b) splnil podmínky společného základu studia na FF MU, c) předložil diplomovou práci nebo (v případě, že obhajuje diplomovou práci na jiném oboru) předložil práci oborovou, která byla přijata jeho školitelem. Ke zkoušce smí student přistoupit nejdříve po 6. semestru studia, nejpozději po 8. semestru studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce (u diplomového studia) a zkoušky dle čl. 22, 23 a 24 Studijního a zkušebního řádu.
Bakalářská zkouška má písemnou a ústní část, obě student skládá ve stejném zkouškovém období. Při neúspěchu u písemné části je celá zkouška hodnocena známkou F.
Cíl: bakalářskou zkouškou jsou ověřovány znalosti získané v povinných, příp. i volitelných předmětech bakalářského cyklu.
Osnova
 • Požadavky ke státní zkoušce: 1. Důkladná znalost normativní mluvnice novořečtiny v rozsahu učebnice Dostálová, Franc-Sgourdeou: Základy novořeckého jazyka a předmětu Novořecká syntax
 • 2. Schopnost základního samostatného mluveného a písemného projevu (součástí zkoušky je překlad českého textu do řečtiny bez pomoci slovníku).
 • 3. Dobrá znalost novořecké literatury 19. a 20. století v rozsahu probíraném ve výuce (předměty Řecká literatura 19. stol. a Řecká literatura 20. stol.).
 • 4. Přehledná znalost řeckých dějin 19. - 20. st. včetně reálií (předmět Řecké dějiny 19.–20. stol.).
 • 5. Dobrá znalost antické literatury v rozsahu požadovaném v předmětech Dějiny antické literatury I a II.
 • 6. Sečtělost v novořecké literatuře v originálech a překladech nejméně v rozsahu doporučené četby, seznam četby student(-ka) přinese k písemné zkoušce.
 • 7. Orientace ve starších řeckých dějinách a v dějinách řecké kultury(viz požadavky a studijní literatura uvedená v IS u předmětů Dějiny antického světa I a II, Antická mytologie a Antická filozofie).
 • Okruhy ústní zkoušce (dějiny, literatura, konverzace) a seznam doporučené literatury jsou zveřejněny v učebních materiálech k předmětu.
Literatura
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena a Aikaterini FRANC. Eisagógí sti neoellinikí glóssa. Praha: Set out, 2004. 498 s. ISBN 8086277399. info
 • For other literature, see the annotations of the compulsory subjects, from which the students have to obtain the credits to sit the final bachelor state examination
 • Literatura je podrobně vypsána u jednotlivých povinných předmětů, jejichž úspěšné absolvování je k této zkoušce požadováno
Výukové metody
Obě části zkoušky se vykonávají ve stejném zkušebním období, pokud student/-ka neuspěje u jedné z nich, opakuje celou zkoušku.
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Nová řečtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.