REDOM Obecná metodologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o různých metodologických přístupech, které lze uplatnit pro zpracování tématu disertační práce. Důraz je kladen na metodu, která je vhodná pro konkrétního studenta či studenty. Student se v dalším průběhu studia seznamuje pod vedením školitele s vybranou metodou do hloubky. Na základě absolvování kurzu bude student schopen:
představit různé metodologické přístupy ke zpracování dané problematiky;
zdůvodnit výběr metody, kterou bude používat;
yjmenovat a vysvětlit základní principy vybrané metody;
rientovat se v hlavních představitelích a doporučené literatuře pro další studium.
Osnova
  • Různé metodologické přístupy ke zpracování studované problematiky.
  • Vysvětlení základních principů metody vybrané pro zpracování disertační práce.
  • Přehled představitelů vybrané metody a další odborné literatury.
Výukové metody
Výuka probíhá na základě domluvy studenta se školitelem. Může mít nap. formu individuálních konzultací, seminářů skupiny doktorandů apod. Součástí výuky je diskuse nad jednotlivými metodami (jejich výhody a nevýhody, vhodnost pro různá témata apod.).
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za splnění povinností stanovených školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.