REDOP Odborná publikace

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje dílčí výsledky disertační práce, a to buď formou článku v odborném časopisu s recenzním řízením, nebo jako příspěvek do konferenčního sborníku. Prokazuje tak svou znalost odborné literatury k danému tématu a schopnost napsat odborný text, opatřený příslušným poznámkovým aparátem.
Osnova
  • Na základě četby primárních pramenů a/nebo studia sekundární literatury student připravuje text odborného článku. Výběr tématu, metodologické problémy i dílčí výsledky konzultuje se školitelem. Text musí být odevzdán do tisku v odborném recenzovaném časopisu, případně do konferenčního sborníku.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě odevzdání textu do tisku ve výše uvedeném typu publikace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/REDOP