REDTD Teze disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorand zredukuje informační a věcný přínos disertace do podoby obsáhlého a strukturovaného resumé. Teze budou doplněny o další náležitosti (profesní životopis, soupis publikací, výuky a dalších činností v oboru během doktorského studia).
Výstupy z učení
Doktorand bude schopen prezentovat zredukované závěry svého výzkumu.
Osnova
  • 1) Sestavení tezí.
  • 2) Představení tezí školiteli, členům ÚKS a studentům doktorského studia v rámci veřejného semináře. Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet student získá na základě představení tezí disertační práce školiteli, členům ÚKS a studentům doktorského studia v rámci veřejného semináře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.