REDTP Textová příprava

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící), Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
REDTP4 Textová příprava IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je konzultovat postup prací na disertaci, zpracování jednotlivých částí a metodologické vedení po 4. roce studia. Student předkládá školiteli konkrétní fáze práce, zahrnující rešerše odborné literatury, studium primárních pramenů i sekundární literatury.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost zpracovat a argumentačně podložit promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem.
Osnova
  • Student zpracuje a předloží ucelenou část disertace podle pokynů školitele.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem. Předmět lze po dohodě se školitelem zapisovat opakovaně po 5. roce studia.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě předložení zpracované části dizertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.