REDZK Doktorská zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět se zapisuje nejdříve po konci 4. a nejpozději po konci 8. semestru.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem doktorské zkoušky je ověření, že student disponuje náležitými znalostmi v oboru, v němž se uchází o titul Ph.D., a má dostatečnou teoretickou průpravu pro další bádání. Student si ke zkoušce připraví výklad pěti problémových okruhů z oblasti řecké filologie, které se neshodují s tématem disertace. Zkoušku studenti skládají nejdříve po 4. a nejpozději po 8. semestru studia.
Výstupy z učení
Po úspěšném složení zkoušky bude mít student detailní znalosti dané výzkumné oblasti a bude schopen je aplikovat v rámci vlastního bádání a studia.
Osnova
  • Konzultace se školitelem a výběr pěti témat ke zkoušce.
  • Samostatné zpracování vybraných tematických okruhů (každý v rozsahu 3-5 stránek včetně odkazů na sekundární literaturu).
  • Předložení zpracovaných témat komisi.
  • Prezentace a rozprava o vybraných tematických okruzích během ústní zkoušky (komise před termínem zkoušky vybere z předložených témat dvě, která budou detailně diskutována během zkoušky).
Literatura
  • Literatura: dle zvolených okruhů zkoušky
  • Due to the specific nature of the subject, literature is assigned individually.
Výukové metody
Samostatná příprava, konzultace se školitelkou.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.