REMgr01 Úvod do byzantské literatury

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout úvod do problematiky oboru byzantologie a podat stručný přehled dějin byzantské literatury.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí informace o nejdůležitějších byzantských autorech, pochopí specifika a zákonitosti vývoje této literatury a budou schopni využít tyto informace k lepšímu pochopení literatury novořecké. Budou schopni porozumět byzantskému literárnímu textu za pomoci slovníku, budou se orientovat v základní problematice byzantské filologie a byzantologie vůbec a budou chápat vztah tohoto oboru k oboru neogrecistika.
Osnova
 • Předmět studia byzantologie.
 • Základní odborná literatura a periodika.
 • Internetové zdroje.
 • Aktuální problematika oboru.
 • Pomocné vědecké disciplíny.
 • Periodizace byzantské literatury.
 • Přehled žánrů a výklad o nejdůležitějších autorech.
 • Četba a překlad ukázek.
 • Referáty.
Literatura
 • Kazhdan A., A History of Byzantine Literature (650–850), Athens 1999
 • Kazhdan A., A History of Byzantine Literature (850–1000), Athens 2006
 • The Ashgate research companion to Byzantine hagiography. Edited by Stephanos Efthymiadis. Farnham: Ashgate, 2014. xix, 512. ISBN 9781472404152. info
 • The Ashgate research companion to Byzantine hagiography. Edited by Stephanos Efthymiadis. Farnham: Ashgate, 2011. xix, 440. ISBN 9781409407249. info
 • The Oxford handbook of Byzantine studies. Edited by Elizabeth Jeffreys - John F. Haldon - Robin Cormack. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2008. xxix, 1021. ISBN 9780199252466. info
 • BORECKÝ, Bořivoj a Růžena DOSTÁLOVÁ. Slovník řeckých spisovatelů. Druhé, přepracované a dop. Praha: LEDA, 2006. 663 stran. ISBN 8073350661. info
 • AVENARIUS, Alexander, Růžena DOSTÁLOVÁ, Vladimír FIALA, Věra HROCHOVÁ, Milan LOOS, Oldřich TŮMA a Vladimír VAVŘÍNEK. Dějiny Byzance. Edited by Bohumila Zástěrová. Vydání 1. Praha: Academia, 1992. 529 stran. ISBN 8020004548. info
 • The Oxford dictionary of Byzantium. Edited by Aleksandr Petrovič Každan. New York: Oxford University Press, 1991. S. [i-iv]. ISBN 0195046528. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 415 s. ISBN 8070210346. info
Výukové metody
Online přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování je domácí příprava (četba), aktivní účast na hodinách a odevzdání písemné práce na dohodnuté téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/REMgr01