REMgr03 Interpretační seminář I - starší literatura

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zuzana Dzurillová (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 A22
Předpoklady
Schopnost porozumění řeckému literárnímu i odbornému textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na semináři jsou čteny a interperetovány byzantské nebo raně novořecké literární texty. Náplň se mění a doplňuje střídavě náplň předmětu Úvod do byzantské literatury a Řecká literatura 15.-18. století. Bibliografie se mění v závislosti na náplni.
Výstupy z učení
Studenti a studentky si v průběhu výuky osvojují zásady literarně vědecké práce s textem a na konci semináře jsou schopni samostatně interpretovat zadané literární dílo.
Osnova
 • Literárně-historický úvod do zvolené tematiky
 • Úvod do zvolené literárně teoretické metody
 • Komentovaná četba základních teoretických studií
 • Četba a interpretace zvolených literárních památek
 • Aplikace teorie na konkrétní texty
 • Diskuse
 • Prezentace
 • Podzim 2021:
 • 23/9: Εισαγωγή, διοργάνωση εξαμήνου, απαιτήσεις.
 • 30/9: Bubulina Spanosová, Πρόσληψη του Βυζαντίου και η νεοελληνική ταυτότητα στα μυθιστορήματα Το Βυζάντιο έχει Ρεπό του Γ. Ν. Πεντζίκη και Σέργιος και Βάκχος του Μ. Καραγάτση.
 • 7/10: Διγενής Ακρίτης (ατομική ανάγνωση, το μάθημα δεν πραγματοποιείται).
 • 14/10: Διγενής Ακρίτης.
 • 21/10: Ο ιστορικός ενεστώτας στα υστεροβυζαντινά μυθιστορήματα.
 • 4/11: Διγενής Ακρίτης.
 • 11/11: Zuzana Mitrengová: Ερωτικά ζευγάρια στα υστεροβυζαντινά μυθιστορήματα.
 • 18/11: Michael Youssef Rezk Abdelsayed: σύνθετα στη βυζαντινή ελληνική.
 • 25/11: Ερωτόκριτος.
 • 2/12: Ερωτόκριτος.
 • 9/12: Ερωτόκριτος.
 • 16/12: Τελική συζήτηση.
Literatura
 • A companion to Byzantine poetry. Edited by Wolfram Hörandner - Andreas Rhoby - Nikolaos Zagklas. Leiden: Brill, 2019. xiv, 576. ISBN 9789004391086. info
 • LAUXTERMANN, Marc D. Byzantine poetry from Pisides to Geometres : texts and contexts. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2019. 431 stran. ISBN 9783700181262. info
 • Fictional storytelling in the medieval eastern Mediterranean and beyond. Edited by Carolina Cupane - Bettina Krönung. Leiden: Brill, 2016. xiii, 536. ISBN 9789004289994. info
 • BEATON, Roderick. From Byzantium to modern Greece : medieval texts and their modern reception. Aldershot: Ashgate, 2008. 1 sv. ISBN 9780754659693. info
 • LAUXTERMANN, Marc D. Byzantine poetry from Pisides to Geometres : texts and contexts. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003. 389 s. ISBN 370013150X. info
 • BEATON, Roderick. The medieval Greek romance. 2nd ed., rev. and expanded. London: Routledge, 1996. xx, 301. ISBN 0415120330. info
 • Literature and society in Renaissance Crete. Edited by David Holton. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ix, 339. ISBN 9780521028516. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za aktivní účast na hodinách, domácí přípravu a odevzdání písemné práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/REMgr03