REMgr12 Dějiny Byzance

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti porozumí historickému vývoji středověkého Byzantského státu počínaje koncem antiky až po jeho definitivní zánik roku 1453. Budou schopni pracovat s odbornou historickou literaturou a aplikovat získané znalosti při interpretaci středověké řecké literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a chápat hlavní etapy dějin Byzantské říše;
- znát významné politické, církevní, vojenské a kulturní osobnosti byzantských dějin;
- porozumět na jejich základech současnému stavu Řeckého státu a Kyperské republiky jakožto výsledku dřívějších historických procesů;
- zařadit řecké dějiny do kontextu evropských dějin středověku;
- vsadit díla středověké řecké literatury do odpovídajícího historického kontextu.
Osnova
 • 1. Úvod do byzantologie, geografický a časový rámec, periodizace byzantských dějin.
 • 2. Vznik Byzance - období vlády cisářů Diocletiana a Konstantina.
 • 3. Konstantinovi synové, Julianus Apostata, vláda Theodosia I.
 • 4. Vrchol pozdně antické Byzance - císaři Anastasios a Justinián I.
 • 5. Rozpad Justiniánova dědictví, války proti Peršanům, Avarům a Slovanům, císař Herakleios.
 • 6. Arabská expanze a její důsledky - nástup syrské dynastie (717).
 • 7. První a druhé období ikonoklasmu.
 • 8. Nástup makedonské dynastie (867), historický vývoj do poloviny 10. století - Byzanc a Slované.
 • 9. Největší období rozmachu středověké Byzance, vláda Basileia II. Bulharobijce.
 • 10. Krize 11. století, nástup dynastie Komnénovců (1081).
 • 11. Byzanc v období křižáckých výprav, IV. křížová výprava (1203-1204) a její dopad - Nikajské císařství.
 • 12. Palaiologovský epilog (1261-1453).
Literatura
  povinná literatura
 • HARRIS, Jonathan. The lost world of Byzantium. First published in paperback. New Haven: Yale University Press, 2016. xi, 264. ISBN 9780300178579. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070214090. info
 • ZÁSTĚROVÁ, B. Dějiny Byzance. Praha, 1994. info
  doporučená literatura
 • VAVŘÍNEK, Vladimír a Petr BALCÁREK. Encyklopedie Byzance. První vydání. Praha: Libri, 2011. 550 stran. ISBN 9788086420431. info
 • The end of Byzantium. Edited by Jonathan Harris. New Haven [Conn.]: Yale University Press, 2010. xxii, 298. ISBN 9780300169669. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Aleš HOMOLA a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Stěhování národů a Východ Evropy : Byzanc, Slované, Arabové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 557 s. ISBN 8070217871. info
 • RUNCIMAN, Steven. Pád Cařihradu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1970. 189 s. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška zaměřená na prověření znalostí témat probraných během semestru.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti oboru novořečtina, pro které je předmět povinný, si jako ukončení zapisují zkoušku. Ostatní studenti, pro které je předmět volitelný, si zapisují jako ukončení kolokvium.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.