REMgr13 Řecké dějiny 15.-18. stol.

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti porozumí historickému vývoji Řeků v období osmanské nadvlády, tj. od roku 1453 až přibližně po konec 18. století. Budou schopni pracovat s odbornou historickou literaturou a aplikovat získané znalosti při interpretaci novořecké literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a chápat hlavní etapy dějin Řeků pod osmanskou nadvládou - znát významné politické, církevní a kulturní osobnosti tohoto období řeckých dějin - porozumět na jejich základech současnému stavu Řeckého státu a Kyperské republiky jakožto výsledku dřívějších historických procesů - zařadit řecké dějiny do kontextu evropských dějin raného novověku - vsadit díla novořecké literatury do odpovídajícího historického kontextu
Osnova
 • 1. Úvod - charakteristika období, Řekové a Osmanští Turci do roku 1453
 • 2. Administrativní struktura Osmanské říše
 • 3. Války na území Řecka do roku 1669, období expanze Osmanů
 • 4. Řecká diaspora v zahraničí v 15. až 17. století
 • 5. Nové postavení a struktura ortodoxního konstantinopolského patriarchátu
 • 6. Ostatní struktury ortodoxní církve, její role při zachování řecké identity v období osmanské nadvlády
 • 7. Války na území Řecka od roku 1669 až po konec 18. století, politický, vojenský a hospodářský úpadek Osmanů
 • 8. Rozvoj řeckého národa v průběhu 18. století, vznik novodobých řeckých elit; fanarioté, statkáři, kupci, vzdělaní příslušníci zahraniční diaspory
 • 9. Úpadek Osmanů a jeho vliv na nové řecké elity, druhá fáze ve vývoji řecké diaspory
 • 10. Řecké povstání z roku 1770 (orlofika)
 • 11. Vliv novodobých myšlenkových proudů ze západní Evropy (osvícenství, liberalizmus) a převratných událostí (francouzská revoluce) na tradiční pojetí řecké identity, vznik moderního řeckého nacionalizmu, filhelénismus
 • 12. Vojenské operace na řeckém území v období napoleonských válek
Literatura
 • HRADEČNÝ, Pavel, Růžena DOSTÁLOVÁ, Věra HROCHOVÁ, Pavel OLIVA, Konstantinos TSIVOS a Vladimír VAVŘÍNEK. Dějiny Řecka. Vydání třetí. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 785 stran. ISBN 9788074224560. info
 • VAKALOPOULOS, Apostolos E. Istoria tou neou ellinismou. Thessaloniki: Irodotos, 2001. 481 s. ISBN 9607290879. info
 • Ellada. Istoria ke politismos T. 5-7. Athina-Thessaloniki, 1982. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška zaměřená na prověření znalostí témat probraných během semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.