REMgrB15 Interpretační seminář I - starší literatura

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 A24
Předpoklady
Schopnost porozumění řeckému literárnímu i odbornému textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na semináři jsou čteny a interperetovány byzantské nebo raně novořecké literární texty. Náplň se mění a doplňuje střídavě náplň předmětu Úvod do byzantské literatury a Řecká literatura 15.-18. století. Bibliografie se mění v závislosti na náplni.
V podzimním semestru 2019 je seminář recepci Homéra v Byzanci. Termín odevzdání písemných prací: 31. 12. 2019
Výstupy z učení
Studenti a studentky si v průběhu výuky osvojují zásady literarně vědecké práce s textem a na konci semináře jsou schopni samostatně interpretovat zadané literární dílo.
Osnova
 • 20. 9. Úvod, požadavky na ukončení, typy literární recepce, Homér a Byzanc
 • 27. 9.: Raná Byzanc (Řehoř z Nazianzu, Athenais-Eudokia, Ilias Ambrosiana, Homér ve škole).
 • 4. 10.: Theodoros Prodromos: Dražba životů.
 • 25. 10.: Eustathios ze Soluně: komentáře k Iliadě a Odysseii.
 • 1. 11.: Ioannes Tzetzes: Exegesis, Alegoriae, Carmina Iliaca.
 • 8. 11.: Hermoniakos, Metaphrasis Iliadis. Trojská válka.
 • 15. 11.: Byzantská Ilias. Byzantská Achilleis. Výběr tématu k seminární práci.
 • 6. 12.: Čtení a interpratce textů dle výběru studentů (texty k seminárním pracím).
 • 13. 12.: Čtení a interpratce textů dle výběru studentů (texty k seminárním pracím).
 • 20. 12.: Prezentace prací, evaluace.
Literatura
 • Literatura se mění každý semestr dle obsahu semináře, seznam bude na začátku semestru vložen do učebních materiálů. / See the study materials.
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za aktivní účast na hodinách, domácí přípravu a odevzdání písemné práce.
Vyučovací jazyk
Nová řečtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/REMgrB15