RJA103 Practical Russian I

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Bumbálková (seminar tutor)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Timetable of Seminar Groups
RJA103/A: Mon 15:00–16:35 A44, Wed 8:20–9:55 B23, J. Bumbálková, O. Truhlářová
RJA103/B: Mon 15:00–16:35 B31, Tue 11:40–13:15 A48, J. Bumbálková, J. Dohnal
RJA103/C: Thu 8:20–9:55 A42 stara, Thu 10:00–11:35 B31, J. Gazda, O. Truhlářová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Lektorská cvičení jsou koncipována jako systematický výcvik v praktické znalosti jazyka, jehož cílem je vytvoření komplexních jazykových předpokladů a řečových návyků nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci v ruštině na běžná témata každodenního života. Součástí cvičení je i intenzivní nácvik mluvnických tvarů podle slovních druhů a jejich správné užití v minimálních i širších řečových kontextech.
Literature
  • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ and Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
  • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ and Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. 2. Praha: LEDA, 2002. 1 magnetof. info
  • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
  • BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 99 stran. ISBN 8070793074. info
  • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vydání první. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 79 stran. ISBN 8070791381. info
  • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 118 s. info
Language of instruction
Russian
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/RJA103