RJA206 Practical Russian IV

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Bumbálková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
RJA206/01: Mon 12:30–14:05 B2.52, Thu 12:30–14:05 B2.32, O. Berger, J. Bumbálková
RJA206/02: Wed 12:30–14:05 B2.22, Fri 10:50–12:25 B2.22, O. Berger, J. Bumbálková
Prerequisites (in Czech)
RJA201 Practical Russian III
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Lector exercises are conceived as a systematic training in practical knowledge of language which is intended to create complex language pre-requisitions and speech skills necessary for a full-value communication in Russian on common topics of everyday life. Part of the exercises is an intensive training of grammatical forms according to parts of speech and their correct use in minimal as well as wider speech contexts.
Syllabus
 • Thematic scopes: 1. Characteristics and spiritual life of a man. 2. Work and jobs. 3. Economics and finances. 4. Man and nature.
 • Grammar: 1. Verbs. Conditional. Aspect. Voice, verbal adjectives, participles, reversible verbs. Participles. 2. Adverbs
Literature
 • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ and Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004. 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ and Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva and René GRENAROVÁ. Překladová cvičení z ruského tvarosloví : s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 79 s. ISBN 80-210-1881-X. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 99 stran. ISBN 8070793074. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vydání první. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 79 stran. ISBN 8070791381. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 118 s. info
Teaching methods
Class (four hours per week). Seminar activities, drills, group activities.
Assessment methods
Exam: written test + oral task.
Language of instruction
Russian
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: podmínkou připuštění k souborné zkoušce je zápočet z písemného testu
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/RJA206