RJAB03 Russian for Slavists I

Faculty of Arts
Autumn 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Bumbálková (seminar tutor)
Mgr. Olga Pelánová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Iva Pohlová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Hláskosloví a pravopis. Podstatná jména - rod mužský, ženský, střední. Přídavná jména. Slovesa - přítomný čas (I. a II. časování). Konverzace - rodina, zaměstnání, byt, dům. - pozdravy, představování, oslovování, reagování při vstupu do místnosti.
Language of instruction
Russian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2000/RJAB03