RJA_52 Language Practice in Russian I

Faculty of Arts
Autumn 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Bumbálková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Hláskosloví a pravopis. Podstatná jména - rod mužský, ženský, střední. Přídavná jména. Slovesa - přítomný čas (I. a II. časování). Konverzace - rodina, zaměstnání, byt, dům. - pozdravy, představování, oslovování, reagování při vstupu do místnosti.
Literature
  • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 232 s. ISBN 80-85784-73-4. info
  • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 56 s. ISBN 80-85784-74-2. info
  • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé : učebnice pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 269 s. ISBN 8004266630. info
  • JELÍNEK, Stanislav. Raduga. 1, Ruština pro střední a jazykové školy : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1996. 248 s. : i. ISBN 80-85784-70-X. info
  • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1996. 96 s. ISBN 80-85784-71-8. info
  • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
  • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 118 s. info
Language of instruction
Russian
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2000/RJA_52