RJB421 Comparative History of Slavonic Literatures

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (seminar tutor)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 10:50–12:25 B2.24
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 38 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The lecture is oriented on the historical and theoretical outline of Slavonic literatures on the comparative basis, i. e. on the South-Slavonic literatures with the background in the Balkan and Mediterranean area (Slovene,Croatian, Serbian, Macedonian, Bulgarian literatures), West-Slavonic (Czech, Slovak, Polish, Sorbian, Kashubian) a East-Slavonic(Russian, Ukrainian, Byelorusian/Belorussian). The aim of the lecture is to provide the slavists of various specializations with the traditional comparative context of Slavonic literatures with special regard to the contemporary stage of development. At the end of the course, the student will have the knowledge about the development of Slavonic literatures and their poetics and will be able to integrate their aesthetic values in world literature.
Syllabus
 • East-Slavonic literatures and the specific features of their development. The Golden Age of Russian literature in the Slavonic and world context. East-Slavonic modernism, avant-garde, and postmodernism in the Slavonic and world context.
 • West-Slavonic literatures and the specific features of their development. Old Polish literature. Polish Renaissance and its main authors - Mikołaj Rej, Łukasz Górnicki and Jan Kochanowski. West-Slavonic modernism, avant-garde, and postmodernism in the Slavonic and world context.
 • South-Slavonic literatures and the specific features of their development.The oldest Old Church Slavonic literature. The Dubrovnik Renaissance. National revival. South-Slavonic modernism, avant-garde, and postmodernism in the Slavonic and world context.
Literature
  required literature
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL and Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury (Panorama of Russian Literature). In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 pp. ISBN 80-85834-04-9. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA and Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů (Dictionary of Polish Writers). Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 pp. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5. info
 • PRZYBYLSKI, Michal and Monika HORNOVÁ. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století (Anthology of Polish Literature: from the 10th till the end of the 19th century). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 pp. ISBN 978-80-210-8078-2. info
 • Slovník slovenských spisovatelů. Edited by Valér Mikula. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 526 s. ISBN 80-85983-57-5. info
 • ULBRECHTOVÁ, Helena. Dějiny literatury Lužických Srbů. Brno: Cerm, 2000. 24 s. ISBN 807204172X. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 pp. info
 • Koráb korálový : tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků. Translated by Dušan Karpatský. Vyd. 1. V Praze: Fori Prague, 2007. 750 s. ISBN 9788023995947. info
 • Slovník spisovatelů : Jugoslávie : srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura [19389]. Praha: Odeon, 1979. info
 • AVENARIUS, Alexander, Růžena DOSTÁLOVÁ, Vladimír FIALA, Věra HROCHOVÁ, Milan LOOS, Oldřich TŮMA and Vladimír VAVŘÍNEK. Dějiny Byzance. Edited by Bohumila Zástěrová. Vydání 1. Praha: Academia, 1992. 529 stran. ISBN 8020004548. info
Teaching methods
The lecture is based on the comparative approach to Slavonic literatures at the background of the development of world literature and its aesthetic values. It applies new models of literary history linked to the methods of area and cultural studies. In the framework of the seminar the students' research and the following discussion are being presented.
Assessment methods
written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/RJB421