RJDS44 The Published Special Text in the Foreign Special Periodical or Volume (Proceedings)

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 20 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (lecturer)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (lecturer)
doc. Halyna Myronova, CSc. (lecturer)
Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Za splnění této povinnosti se považuje uveřejnění původní odborné stati z oblasti studovaného vědního oboru v průběhu studia v libovolném jazyce v odborném zahraničním periodiku nebo vědeckém sborníku. Minimální požadovaný rozsah textu je 9000 znaků (5 normostran).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/RJDS44