RJ_10 Ruština pro slavisty a neruštináře IV

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Taťjana Zaňko (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ_10/01: Po 10:00–11:40 C31, T. Zaňko
RJ_10/02: Čt 10:00–11:40 D32, T. Zaňko
Předpoklady
RJ_05 Ruština pro slavisty III || RJ_09 Ruština pro neruštináře III || RJ_53 Ruština pro neruštináře III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí ruštiny v jeho psané i mluvené podobě. Studenti získají základní řečové návyky pro vyjadřování na běžná témata každodenního života a zautomatizují si správné tvoření běžných gramatických tvarů jmen a sloves.
Osnova
 • Mluvnice:
 • 1. Procvičování skloňování substantiv
 • 2. Procvičování skloňování a stupňování adjektiv
 • 3. Procvičování zájmenných tvarů a číslovek
 • 4. Procvičování produktivních tříd sloves
 • Konverzační témata:
 • 1. Ruské geografické reálie (Moskva, Petrohrad)
 • 2. Ruská klasická literatura (Puškin, Čechov, Dostojevskij, Tolstoj)
 • 3. Současné Rusko
 • 4. Ruština v akademickém prostředí
Literatura
  povinná literatura
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
  doporučená literatura
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga :ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 253 s. ISBN 80-7238-035-4. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 232 s. ISBN 80-85784-73-4. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé : učebnice pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 269 s. ISBN 8004266630. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
Výukové metody
Přednáška, konverzace, písemná svičení, diktát.
Metody hodnocení
Výuka formou seminářů, písemný test.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2512
Pro splnění kurzu je potřeba 70% účast, 100% plnění domácíh úkolů, přečtení 1 knihy od libovolného ruského spisovatele a absolvování závěrečného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/RJ_10