RJ_42 Rétorika

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 D31
Předpoklady
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 93 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kursu budou studenti umět:
- zdůraznit roli umění efektivně hovořit a prezentovat
- znát základní principy sociální komunikace
- ukázat hlavní faktory a principy efektivní prezentace
- teoreticky představit možnosti komunikačního a strukturního ztvárnění prezentace
- uplatnit dovednosti získané v tréninku praktických dovedností
Osnova
 • Základními body jsou:
 • 1. pojem rétorika a jeho vývoj, význam rétoriky
 • 2. základní komunikační model a jeho implikace
 • 3. verbální komunikační složka, práce se slovy
 • 4. instrumentální složka komunikace, její význam a ovlivňování
 • 5. neverbální komunikační složka a její jednotlivé prvky
 • 6. základní typy řečnických vystoupení
 • 7. struktura přednášky či veřejné prezentace
 • 8. cíle a cílové skupiny řečnických vystoupení
 • 9. argumentace
 • 10. diskuse a její vedení a ovlivňování
 • 11. řečnické styly a jejich charakteristiky
 • 12. řečnické figury
 • 13. trénink individuální prezentace
Literatura
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Rétorika [Aristoteles] (Přít.) : Poetika ; Rétorika ; Politika [Aristoteles, 1980]. info
 • KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 9788024726526. info
 • ALLHOFF, Dieter-W a Waltraud ALLHOFF. Rétorika a komunikace. Translated by Jana Bílková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 198 s. ISBN 9788024722832. info
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Buchtová B. Rétorika. muni.cz, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2., č. 4, s. 11. ISSN 1810-0806. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2005. 210 s. I. ISBN 80-247-0868-X. info
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
 • WIEKE, Thomas. Rétorika v praxi : hovořit je umění, zásady působivého projevu, efektivní komunikace. Translated by Renata Pešková. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions, 2005. 205 s. ISBN 8072344188. info
 • TRNKA, Jan. Sociální komunikace a rétorika. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2005. 250 s. ISBN 808685504X. info
 • KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 184 s. ISBN 8024608987. info
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada, 2003. 120 s. ISBN 8024706334. info
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada, 2003. 120 s. ISBN 8024706334. info
 • MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika : manuál komunikačních dovedností. 2. doplněné vyd. Praha: Professional Publishing, 2001. 152 s. ISBN 80-86419-10-X. info
 • PEŠOVÁ, Marie. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. Brno: Cerm, 1998. 14 s. ISBN 8072040766. info
 • TRNKA, Jan. Soudobá rétorika (pro ekonomy). 1. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 139 s. ISBN 80-7079-464-X. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika :umění mluvit a jednat s lidmi. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. 124 s. ISBN 80-85603-92-6. info
 • HOLMAN, Jaroslav. Moderní rétorika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 197 s. info
 • MISTRÍK, Jozef. Rétorika [Mistrík, 1980]. 2. upravené vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 217 s. info
Výukové metody
přednáška seminární aktivity malé individuální prezentace práce s různými typy textů diskuse
Metody hodnocení
- kratší přednáškové části se střídají s interaktivní výukou (skupinové práce, krátká „tréninková“ řečnická vystoupení), diskuse
- na závěr malá samostatná vystoupení studentů
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/RJ_42

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2018 19:02, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému