RJv009 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.-21. století

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Polina Zolina, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Polina Zolina, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 12:00–13:40 D51
Prerequisites (in Czech)
RJA108 Practical Russian II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/30, only registered: 0/30
Fields of study the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět je věnován otázce propojení ruské klasické literatury a hudby, a to především ruským klasickým literárním dílům, která byla ztvárněná ruskými skladateli 19-21. století. V rámci předmětu se studenti hlouběji seznámí s dějinami ruské klasické hudby a jejím vývojem, a také určitými souvislostmi ve vývoji literatury. Účastníci kurzu se detailně podívají na vybraná díla ruské literární klasiky různých období a zaměří svoji pozornost na specifikum jejich ztvárnění v hudebních dílech. Rozsah autorů literárních děl je od A. Puškina, J. Lermontova, N. Gogola, N. Leskova přes A. Achmatovovou, S. Černého, A. Vozněsenského až po Vik. Jerofejeva a V. Sorokina aj. Na přednáškách zazní hudba od M. Glinky, M. Musorgského, N. Rimského-Korsakova, P. Čajkovského, S. Prokofjeva, D. Šostakoviče, A. Rybnikova, A. Šnitkeho, L. Desjatnikova aj.
Assessment methods (in Czech)
ústní zkoušení, kontrola povinné četby, odevzdání referátu
Language of instruction
Russian
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/RJv009