RLA24 Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLA13 Úvod do metodologie výzkumu || RLKA13 Úvod do metodologie výzkumu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz provádí studující jednak základním úvodem do antropologického studia náboženství, jednak si v něm studující zkouší projít (kvalitativním) výzkumným procesem od návrhu výzkumu po sepsání závěrečné výzkumné zprávy.
Výstupy z učení
Cíl kurzu je dvojí: (a) uvedení do základních problémů antropologie a sociologie s ohledem na studium náboženství; (b) získání praktické zkušenosti s děláním antropologického/sociologického výzkumu.


Po absolvování kurzu by studující měli:


Mít praktickou zkušenost s plánováním a prováděním sociálněvědného výzkumu: měli by si tak prakticky ujasnit
obtíže s formulováním výzkumných problémů a jejich operacionalizací;
obtíže se sběrem relevantních dat;
obtíže objevující se během procesu analýzy dat;
nároky výzkumu na čas a úsilí jako zdroje pro výzkumnou práci;
V oblasti teorie by si studenti měli "osahat" základní problémy antropologie a sociologie, konkrétně:
tělo a jeho kulturní a sociální význam;
sociální instituce a formování spolčnosti a kultury;
sociální organizaci lidských pospolných aktivit;
kulturní symboly jako zdroje sociální mobilizace, vyjednávání a zvládání životních problémů;
formování identit, přináležitostosti a vztaženosti k druhým (relatedness);
význam vzorců sociálního jednání a vědění, včetně definic situací, předsudků a stereotypů;
politické vyjednávání, moc a sociální vyloučení.
Osnova
 • THEORIE V ANTROPOLOGII A SOCIOLOGII


  1. Předmět antropologie a sociologie
  2. Historické a mocenské souvislosti utváření agendy antrpologického a sociologického výzkumu
  3. Tělo a jeho kulturní a sociální význam
  4. Sociální instituce a formování spolčnosti a kultury
  5. Kulturní symboly jako zdroje sociální mobilizace, vyjednávání a zvládání životních problémů
  6. Formování identit, přináležitostosti a vztaženosti k druhým (relatedness)
  7. Politické vyjednávání, moc a sociální vyloučení
 • REFLEXE VÝZKUMNÉHO PROCESU


  8. Hledání tématu výzkumu
  9. Diskuse o formulacích výzkumného problému
  10. Diskuse vhodné metodologii sběru a analýzy dat
  11. Diskuse o problémech sběru dat
  12. Diskuse o analýze dat I
  13. Diskuse o analýze dat II
Literatura
  povinná literatura
 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Translated by Vladimír Petkevič. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 335 s. ISBN 9788073673789. info
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674656. info
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 239 s. ISBN 9788074190261. info
  doporučená literatura
 • Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství. Edited by Dušan Lužný. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 375 s. ISBN 8021030437. info
 • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. xi, 275. ISBN 9780415396042. info
 • EMERSON, Robert M., Rachel I. FRETZ a Linda L. SHAW. Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press, 1995. xviii, 254. ISBN 0226206815. info
 • NEŠPOR, Zdeněk R., David VÁCLAVÍK a Iva DOLEŽALOVÁ. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 449 s. ISBN 9788086429922. info
 • NEŠPOR, Zdeněk R. a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 232 s. ISBN 9788073672515. info
Výukové metody
Přednášky, praktické výzkumné úkoly (práce ve skupinách), seminární diskuse, sepsání výzkumné zprávy (práce ve skupinách)
Metody hodnocení
Hodnocení (přijetí) zpracování tří průběžných úkolů (10%). hodnocení výzkumné zprávy (40%), závěrečná zkouška sestávající z orální obhajoby výzkumné zprávy (25%) a rozpravy o vybraném teoretickém tématu (25%).
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2449
Podrobný plán kurzu je v Elfu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.