RLB215 Náboženství v Polsku

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I ) && ( RLA07 Křesťanství II || RLKA07 Křesťanství II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz bude zaměřen na přiblížení základních trendů a problémů spojených s religiozitou v Polsku od počátků chiristianizace do současnosti. Hlavní pozornost bude přitom věnována zejména otázkám vztahu mezi národní identitou a náboženstvím, náboženské interpretaci polských dějin, roli a charakteru "polského mesianismu", proměnám katolické religiozity v Polsku apod.
Osnova
 • 0. Úvodní informace k předmětu.
 • 1. Počátky polského křesťanství I - christianizace Polska, Mieszek I, Doubravka, sv. Vojtěch, Radim.
 • 2. Počátky polského křesťanství II - církev a stát za Boleslava I., vznik polské církevní hierarchie, pohanská reakce.
 • 3. Náboženství v době posledních Piastovců a prvních Jagelonců - proměny polského katolicismu ve vrcholném středověku, sv. Jadwiga, vztah k Litvě a řeckokatolictví.
 • 4. Náboženská pluralita v raně novověkém Polsku I - Židé v Polsku a jejich reflexe.
 • 5. Náboženská pluralita v raně novověkém Polsku II - reformace v Polsku.
 • 6. Náboženská pluralita v raně novověkém Polsku III - ortodoxní a řeckokatolická církev, islám.
 • 7. Náboženství a vznik polské národní identity v 19. století - katolicismus a nacionalismus, náboženský charakter polského národního obrození.
 • 8. Náboženství a společnost v meziválečném Polsku.
 • 9. Střet s komunistickou mocí.
 • 10. Karol Wojtyla.
 • 11. Role katolické církve v transformaci polské společnosti v 80. letech 20. století.
 • 12. Náboženství a polská společnost po roce 1990.
 • 12. Závěrečné shrnutí
Literatura
 • LUKOWSKI, Jerzy a W. H. ZAWADZKI. A concise history of Poland. Repr. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2003. xviii, 317. ISBN 0521551099. info
 • WALSH, Michael. Jan Pavel II : [životopis]. Translated by Lenka Libosvárská - Jiří [anglista] Svoboda. Brno: Barrister & Principal, 1995. 301 s., [1. ISBN 80-85947-03-X. info
 • JASIENICA, Paweł. Polska Piastów, Polska Jagiellonów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. 1737 s. ISBN 83060015045. info
 • Dějiny Polska. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1975. 570 s. : i. info
Výukové metody
Kritická četba pramenů; přednášky; skupinová práce
Metody hodnocení
Kolokvium Podmínky kolokvia: závěrečný písemný test (min. 60 %)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2013, jaro 2015, podzim 2019.