RLB21 Náboženství a politika

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky ) && ( RLA13 Úvod do metodologie výzkumu || RLKA13 Úvod do metodologie výzkumu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základní vymezení vztahu mezi politikou a náboženstvím a rozbor transformace klíčových pojmů a koncepcí souvisejících s danou problematikou. Pozornost bude věnována zejména roli náboženství v procesu legitimizace politických struktur, vlivu náboženství na vytváření politických ideologií, komparaci vztahu mezi mocí a náboženstvím v tradičních a moderní společenosti a v neposlední řadě také problémům spojeným s náboženským fundamentalismem a procesem desekularizace.
Na konci kurzu bude student schopen:
definovat základní vztahy mezi náboženstvím a politikou
definovat základní podoby náboženského fundamentalismu
popsat základní legitimizační modely náboženství ve společnosti
ukázat konkrétní příklady legitimizace politických systémů pomocí náboženství
vysvětlit základní modely tzv. sekularizační teze
shrnout základní nedostatky tzv. sekularizační teze
argumentovat nedostatky koncepce střetu civilizací
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu.
 • (1) Základní vymezení vztahu mezi náboženstvím a politikou - kritika selektivního pojetí náboženství.
 • (2) Náboženství jako prostředek legitimizace sociální reality.
 • (3) Kongruence mezi ontologickým a politickým řádem v náboženském myšlení.
 • (4) Náboženská eschatologie a její politické dopady.
 • (5) Náboženství a politické struktury I - sakralizace panovníka a státu.
 • (6) Náboženství a politické struktury II - sakralizace národa a etnika.
 • (7) Náboženství a politické struktury III - sakralizace politické změny.
 • (8) Proces sociální a politické diferenciace v moderní společnosti I - sekularizace a její dopad na vztah mezi politikou a náboženstvím.
 • (9) Proces sociální a politické diferenciace v moderní společnosti II - kritika sekularizační teze, desekularizace světa.
 • (10) Náboženský nacionalismus v moderním světě.
 • (11) Náboženský fundamentalismus.
 • (12) "Střet civilizací" - náboženská či politická koncepce.
 • (13) Závěrečné shrnutí
Literatura
 • HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 268-270, 3 s. ISBN 80-7325-071-3. info
 • HANUŠ, Jiří. Náboženství a jeho vitalita. Náboženství a politika podle Jacoba Burckhardta. Praha: Dingir, 2003. ISBN 1212-1371. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací :boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447 s. ISBN 80-86182-49-5. info
 • BARŠA, Pavel. Západ a islamismus :střet civilizací, nebo dialog kultur? 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 188 s. ISBN 80-85959-96-8. info
 • ASAD, Talal. Genealogies of religion :discipline and reasons of power in christianity and islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. 335 s. ISBN 0-8018-4632-3. info
Výukové metody
přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů, zpracovávání konspektů
Metody hodnocení
Podmínky kolokvia:odevzdané kospekty.
závěrečný test (alespoň 60%)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2009, podzim 2013, jaro 2016, jaro 2018.