RLB220 Marginální christologie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí sondy do současných christologií přesahujících hranice křesťanského světa. Soustřeďuje se na tři témata: (1) marxistický Ježíš (Ježíš jako revolucionář, mytologická škola); (2) židovský Ježíš (pojetí mesiánských Židů); (3) transkulturní Ježíš (ahmadíja a evropská ezoterní hnutí).
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • demonstrovat základní faktografickou znalost o vybraných marginálních christologiích;
 • kriticky analyzovat marginální christologické projevy v jejich soudobém společenském kontextu;
 • interpretovat marginální christologie jako projevy soudobé mýtotvorby;
 • kriticky reflektovat marginální christologie jako "hraniční problém" obecných religionistických typologiií.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu.
  • Marxistický Ježíš I: Klasikové marxismu a jejich následovníci.
  • Marxistický Ježíš II: Mytologická versus historická škola v sovětském bádání o Ježíšovi.
  • Seminární rozprava: Hlavní představitelé marxistického přístupu k Ježíšově postavě.
  • Seminární rozprava: Současné popírání Ježíšovy historicity.
  • Židovský Ježíš I: Formování a vývoj hnutí mesiánských Židů.
  • Židovský Ježíš II: Mesiánští Židé mezi křesťanstvím a judaismem.
  • Seminární rozprava: Pavel z Tarsu v pojetí mesiánských Židů.
  • Seminární rozprava: Mesiánští Židé a izraelský Zákon o návratu.
  • Transkulturní Ježíš I: Nikolaj Alexandrovič Notovič a objev „pátého evangelia“.
  • Transkulturní Ježíš II: Ježíšův hrob v Šrínagaru a hnutí ahmadíja.
  • Seminární rozprava: Holger Kersten a interkulturní Ježíš.
  • Seminární rozprava: Nejstarší tradice o Ježíšově působení v Indii.
  Literatura
   doporučená literatura
  • DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN a Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. 336 s. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7. info
  • Grammatica, Alvaro. Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
  • Hornung, Andreas. Messianische Juden zwischen Kirche und Volk Israel: Entwicklung und Begründung ihres Selbstverständnisses. Giessen – Basel: Brunnen 1995.
  • Fader, H. Louis. The Issa Tale That Will Not Die: Nicholas Notovitch and His Fraudulent Gospel. Lanham – Boulder – New York – Toronto – Oxford: University Press of America 2003.
  • Klatt, Norbert. Lebte Jesus in Indien? Eine religionsgeschichtliche Klärung. Göttingen: Wallstein 1988.
  Výukové metody
  Přednášky; seminární prezentace zvolených témat; semestrální písemné komentáře k zadaným textům; seminární diskuse; prezentace a obhajoba kolokviálního eseje.
  Metody hodnocení
  Podmínky kolokvia:
 • semestrální prezentace vybraného tématu;
 • dva semestrální písemné komentáře k zadaným textům;
 • nejméně jedno vystoupení v seminární diskusi nad komentáři;
 • kolokviální esej rozvíjející vybrané téma, včetně jeho obhajoby.
  Celkové hodnocení zahrnuje: semestrální prezentaci zvoleného tématu, semestrální komentáře a vystoupení v seminární diskusi (100 bodů v poměru 50:40:10 = 50%, limit 60 bodů); kolokviální esej (100 bodů = 50%, limit 60 bodů).
 • Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, jaro 2014, jaro 2018.