RLB287 Kognitivní religionistika

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Hampejs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 17:30–19:05 J22
Předpoklady
RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky
Kurz je určen studentům bakalářského studia religionistiky. Vzhledem k nedostatku odborné literatury na dané téma v češtině je vyžadována znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům religionistiky základní úvod do problematiky kognitivní religionistiky. Kurz sestává ze tří tematických bloků. V první, teoretické části budou zevrubněji představeny především vlastní východiska kognitivních přístupů (přednášky č.1 a 3). Ve druhé části bude nastíněn vliv kognitivních procesů evolučně vyvinuté lidské mysli na vznik, uchovávání a šíření vlastních náboženských představ (přednášky č. 4-7). Třetí část se zaměří na ukázky konkrétních aplikací kognitivně orientovaných teorií během studia rituálu nebo kulturních systémů obecně (přednášky č. 8-12).
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- prokáže širší a důkladnější obeznámenost s metodologickými východisky, hlavními teoriemi a předstvaiteli kognitivní religionistiky
- bude obeznámen se základním vývoj a trendy tohoto religionistického odvětví v průběhu 20. a na prahu 21. století
- bude schopen kriticky analyzovat nejdůležitější teorie vzniklé v této oblasti
- bude schopen prakticky aplikovat některou z teorií během studia zvolených náboženských tradic nebo rituálů
Osnova
  • 0. Úvodní informační hodina; 1. Úvod do kognitivních věd – cíle, prostředky, metoda; 2. Kognitivní výbava člověka – evoluční perspektiva; 3. Náboženské představy: jak vznikají?; 4. Náboženské představy: jak se šíří?; 5. Náboženství: evoluční adaptace, vedlejší produkt nebo "šum"?; 6. Proč lidé věří a jak věří; 7. "Theological Correctness" a "Theological Incorrectness" - Justin L. Barrett and David A. Sloane; 8. Harvey Whitehouse – teorie dvou protikladných modů náboženskosti; 9. Kognitivní teorie náboženského rituálu - Thomas E. Lawson a Robert N. McCauley; 10. Kultura z pohledu kognitivních věd: co je to?; 11. Kognitivní antropologie; 12. Závěrečné shrnutí.
Literatura
  • BOYER, Pascal. Religion Explained. London: William Heinnemann, 2001. info
  • BARRETT, Justin L. Why would anyone believe in God? Lanham: Altamira, 2004. ix, 141. ISBN 0759106673. info
  • TREMLIN, Todd. Minds and gods : the cognitive foundations of religion. Edited by Thomas E. Lawson. Oxford: Oxford University Press, 2006. xvii, 222. ISBN 0195305345. info
  • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
  • BARRETT, Louise, R. I. M. DUNBAR a John LYCETT. Evoluční psychologie člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 551 s. ISBN 9788071789697. info
Výukové metody
Výuka sestává z přednášek (cca. 45 úvodních minut) a následných seminárních diskuzí na základě zadané domácí četby.
Metody hodnocení
1) Vypracování seminární práce. Tématem práce bude a) aplikace hypotézy rituální formy a teorie rituální frekvence na některý z rituálů z libovolné náboženské tradice; nebo b) aplikace Whitehouseovy teorie dvou způsobů náboženskosti na konkrétní náboženskou tradici; c) jiné téma zvolené po konzultaci s vyučujícím.
2) Úspěšné absolvování kolokvia sestávajícího z rozhovoru nad seminární prací a z ověření věcných a interpretačních znalostí z probrané látky a zadané četby.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2012/RLB287