RLB358 Experiment v religionistice

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Bahna (přednášející)
Mgr. Danijela Jerotijević, PhD. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 19:10–20:45 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zapojit studenty do experimentálního výzkumu realizovaného Ústavem religionistiky FF MU a Laboratoří pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA). Kurz je otevřen studentům všech fakult MU, všech oborů a všech typů studia. Studenti se účastní experimentů v podobě participantů.
Osnova
  • 24. 9. Úvodní informační setkání
    26. 11. a 10. 12. Přednáška: Historie a základy metodologie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
    Mimo tato setkání v kurzu neprobíhá pravidelná kontaktní výuka, studentům jsou individuálně rozesílány pozvánky a výzvy k jednotlivým výzkumům.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat minimálně 40 bodů:
Body lze získat za:
- účast na experimentech (15 b.)
- vyplnění (online) dotazníků (10 b.)
- závěrečný povinný test ve zkouškovém období (max. 10 b.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015.