RLB367 Náboženské racionality: četba

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I ) && ( RLA07 Křesťanství II || RLKA07 Křesťanství II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analytické zpracovávání sekundární literatury z tematického okruhu výzkumného projektu „Náboženské racionality jako faktor kulturní změny v evropských dějinách“, zaměřujícího se na historickou sociologii a historickou antropologii (https://is.muni.cz/auth/www/52251/racionality/rac.doc). Studenti vyhotovují podrobný analytický konspekt z literatury, obvykle cizojazyčné, představují poznatky na hodině, vsazují je do kontextu, uvádějí je do vztahu se stávající podobou projektu a s další literaturou a aktivně se účastní diskusí.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • vyhotovit analytický konspekt z knihy z oboru historické antropologie, historické sociologie nebo religionistiky, jež se snaží na základě konkrétního materiálu zodpovědět teoretické otázky;
 • vyhodnotit obecnější přínos knihy, její slabiny a její vztah k jiným textům, teoretickým koncepcím a badatelským školám;
 • vystihnout směry výzkumu, které kniha otevírá;
 • navrhnout přesné zapojení výsledků do konkrétního výzkumného projektu;
 • představit výsledky v podobě konferenčního vystoupení.
 • Osnova
  • Úvodní informace o kurzu, požadavky k ukončení a představení projektu
  • Prezentace literatury a diskuse I
  • Prezentace literatury a diskuse II
  • Prezentace literatury a diskuse III
  • Prezentace literatury a diskuse IV
  • Prezentace literatury a diskuse V
  • Prezentace literatury a diskuse VI
  • Prezentace literatury a diskuse VII
  • Prezentace literatury a diskuse VIII
  • Prezentace literatury a diskuse IX
  • Prezentace literatury a diskuse X
  • Prezentace literatury a diskuse XI
  Literatura
   povinná literatura
  • https://is.muni.cz/auth/www/52251/racionality/rac.doc
   doporučená literatura
  • AVRAY, David L d. Medieval Religious Rationalities: A Weberian Analysis. Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2010. info
  Výukové metody
  Domácí četba a práce na konspektu, ústní prezentace, společné diskuse.
  Metody hodnocení
  Hodnocený konspekt (70 %), hodnocená prezentace (20 %), hodnocená účast v diskusích (10 %).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.