RLB378 Islámský reformismus 18.-20. století

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 10:50–12:25 J22
Předpoklady
RLA08 Islám || RLKA08 Islám
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje přehled o vývoji reformistického způsobu myšlení v islámu 18.-20. století v kontextu historického a mezinárodně politického vývoje oné doby, jehož tón udával kapitalistický Západ. Zvláštní pozornost se věnuje období tzv. „temných století“ (16.-19. stol.), reakci různých typů islámského myšlení na vnější podněty v podobě evropského kolonialismu, rozboru jednotlivých forem islámského reformního učení, zapojení islámu do emancipačních proudů jednotlivých oblastí a specifice vývoje v šíitském islámu. Kurz má posluchače seznámit rovněž s historickým a myšlenkovým zázemím soudobého vývoje v islámském světě. Student má pochopit základní trendy moderního a soudobého islámského myšlení, včetně „islámského sekularismu“, „islámského tradicionalismu“ a „islámského fundamentalismu“. Islám bude nahlížen jako specifický a původní ideologický a právní koncept současnosti, nemluvě o jeho ryze náboženském rozměru.
Osnova
  • (1) Příčiny „úpadku“ islámské civilizace a formy zaostávání za rozvojem Evropy (2) Evropský kolonialismus a jeho impulsy pro reformu islámu (3) Ideové zdroje islámského reformismu; jeho periodizace a regionální specifika (4) Vztah náboženství a politiky v islámu. (5) Vztah světských a náboženských aspektů moci v moderních dějinách islámu; normativní versus „žitý“ islám. (6) Reforma islámu z pohledu sunnitského a šíitského „duchovenstva“ (7) Radikální směry islámského reformismu - wahhábovské hnutí jako autochtonní reformace (8) Antikoloniální reformační hnutí (sanúsíja; mahdistické povstání, džihády v severní a saharské Africe a v Indii) (9) Intelektuální reformismus 19. a 20. století v Egyptě, Tunisku a Levantě (10) Boje o sekulární stát v 1. pol. 20. století. (11) Turecký laicismus versus arabský a indický panislámismus (12) Islámský fundamentalismus a historicko-kulturní předpoklady „arabského jara“ (13) Soudobé islámské trendy a západní model „občanské společnosti“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/RLB378