RLB398 Egyptská božstva v antickém světě

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz vykresluje prostředí helénistického světa, ve kterém se po tažení Alexandra Velikého bořily hranice mezi egyptským a řeckým panteonem. Popisuje procesy a mechanismy, skrze které se původně egyptské kulty prosadily také v kulturní oblasti starověkého Řecka. Seznamuje s egyptskými kosmogoniemi a kosmologiemi a ilustruje jejich setkávání a propojování s řeckými protějšky. Kurz rovněž řeší metody studia synkretických procesů v období helénismu, což je v akademické diskuzi stále otevřená a ne zcela vyjasněná problematika. Kurz se také zaměřuje na způsoby sebe-legitimizace egyptských panovníků ptolemaiovské dynastie.
Absolventi kurzu by měli znát základní faktické informace o náboženství ve starověkém a helénistickém Egyptě. Měli by být schopni se orientovat v metodologii a teorii výzkumu synkretických procesů v období helénismu a kriticky analyzovat vybrané písemné prameny a archeologické nálezy.
Osnova
 • 1. Základy náboženství ve starověkém Egyptě: kosmogonie a kosmologie a jejich paralely ve starověkém Řecku
 • 2. Egyptské kulty ve starověké Memfidě a Alexandrii
 • 3. Alexandr Veliký v Egyptě a jeho začlenění do panteonu
 • 4. Ptolemaiovská dynastie: legitimizace panovníků, vztah k řeckým a egyptským božstvům, politický vývoj
 • 5. Sarápis: původ božstva a jeho role v helénistickém světě
 • 6. Ísis: kult, rozšíření, kontext velkých bohyň a rané křesťanství
 • 7. Asklépios a Imhotep: ztotožnění, kult, původ a vývoj postav
 • 8. Egyptské kulty a Řím
Literatura
 • BAINES, John, Leonard H. LESKO a David P. SILVERMAN. Náboženství ve starověkém Egyptě : bohové, mýty a náboženská praxe. Edited by Byron E. Shafer. 1. vyd. Neratovice: Verbum, 2009. 237 s. ISBN 9788090392014. info
 • ALVAR, Jaime. Romanising oriental gods : myth, salvation and ethics in the cults of Cybele, Isis and Mithras. Translated by Richard Gordon. Leiden: Brill, 2008. xx, 486. ISBN 9789004132931. info
 • Religions of the ancient world : a guide. Edited by Sarah Iles Johnston. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. xvii, 697. ISBN 0674015177. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena a Radislav HOŠEK. Antická mystéria. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1997. 365 stran. ISBN 8070212179. info
 • WITT, R. E. Isis in the ancient world. Baltimore: The Johns Hopkins Uiversity Press, 1997. 336 s. ISBN 0801856426. info
Metody hodnocení
Přednáška, seminář
Ukončení: kolokvium
Požadavky na ukončení kurzu:
1. aktivní účast na třech seminárnách rozpravách, odevzdání písemně vypracovaných komentářů k zadané četbě jako podkladu pro seminární rozpravu
2. ústní kolokvium
Informace učitele
Studijní materiály
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2018, jaro 2019.