RLB400 Náboženství světa I: Západ

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Jiné omezení: Předmět není určen studentům religionistiky.
Cíle předmětu
Kurz poskytuje přehled nejvýznamnějších náboženských tradic Západu od starověku po současnost. Hlavní pozornost je zaměřena na tři monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám, jež se nejvýrazněji podílela na utváření současné euroamerické civilizace. Výklad je doprovázen textovými i obrazovými ukázkami vybraných pramenů.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • prokázat obeznámenost se základními faktografickými údaji o náboženských tradicích Západu;
 • užívat základní terminologii náboženských tradic Západu i jejich religionistického studia;
 • kriticky pracovat se základními informacemi o judaismu, křesťanství a islámu.
 • Osnova
  • Cesta Izraele k monoteismu.
  • Antická mystéria.
  • Starověká gnóze a její pokračovatelé.
  • Písmo a zákon v dějinách judaismu.
  • Vznik a vývoj křesťanství do konce středověku.
  • Vývoj křesťanských rituálů.
  • Reformace a protireformace.
  • Proměny novověkého křesťanství.
  • Vznik a štěpení islámu.
  • Islám a střet civilizací?
  • Nová náboženská hnutí.
  • Závěrečný test.
  Literatura
   doporučená literatura
  • PAVLINCOVÁ, Helena. Judaismus, křesťanství, islám. Vyd. 2. přeprac. a rozš.,. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 661 s. ISBN 80-7182-165-9. info
  • MARTIN, Luther H. Helénistická náboženství. Translated by Iva Doležalová - Dalibor Papoušek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. xx, 161. ISBN 8021017023. info
  • SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků : zdroje, teologie, filosofie, mystika. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 1999. 285 s. ISBN 8070213035. info
  • FILIPI, Pavel. Křesťanstvo :historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. 197 s. ISBN 80-85959-10-0. info
  • KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 3., dopl. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 292 s. ISBN 8070216131. info
  Výukové metody
  Přednášky, závěrečný písemný test.
  Metody hodnocení
  Písemný test z přehledové znalosti západních náboženských tradic (100 bodů = 100%, limit 60 bodů).
  Navazující předměty
  Informace učitele
  Anotovaný rozpis přednášek a podrobné podmínky ukončení jsou vystaveny ve Studijních materiálech předmětu (Organizační pokyny - Sylabus předmětu).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

  Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 12. 2018 13:08, 51. (lichý) týden

  Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému