RLB510 Novopohanství

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Matouš Vencálek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 19:10–20:45 B2.43
Předpoklady
RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky
Pro studenty religionistiky je jako prerekvizita určeno absolvování kurzu Úvod do religionistiky. V případě zájemců z jiných oborů bude jejich způsobilost posouzena individuálně. Vzhledem k nedostatku relevantní literatury v češtině je vyžadována rovněž znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává základní přehled o kořenech a historickém vývoji novopohanství (jindy nazývaného též moderní či současné pohanství) ve světě i v Česku a Slovensku, základní informace o nejvýznamnějších novopohanských hnutích, stejně jako o vztahu současného pohanství a moderní společnosti (institucionalizace novopohanských hnutí, diskriminace moderních pohanů, pohanský radikalismus, politická a hodnotová orientace moderních pohanů, atd.) a vývoji a trendech v tzv. Pagan Studies, tedy akademickém studiu moderního pohanství.

Po absolvování tohoto kurzu bude student:
 • znát základní faktické informace o současném pohanství;
 • obeznámen s kořeny, vývojem a typologií novopohanských hnutí;
 • schopen orientace ve vztahu současného pohanství a moderní společnosti;
 • obeznámen s vývojem a trendy ve studiu současného pohanství;
 • schopen analyzovat teoretické a metodologické problémy studia současného pohanství a příčiny obtíží, které ovlivňují konstruování současného pohanství jako vědecké kategorie.
 • Osnova
  • Úvodní hodina, vymezení tématu a problematika definice;
  • kořeny a vývoj novopohanství ve světě a u nás;
  • nejvýznamnější novopohanská hnutí;
  • novopohanství a společnost;
  • novopohanství a radikalismus;
  • formování studia novopohanství jako svébytné subdisciplíny vědy o náboženstvích, studium novopohanství a jeho problémy;
  • závěrečný test.
  Literatura
   povinná literatura
  • Modern pagan and native faith movements in Central and Eastern Europe. Edited by Kaarina Aitamurto - Scott Simpson. First published. Durham: Acumen, 2013. x, 358. ISBN 9781844656622. info
  • Modern paganism in world cultures : comparative perspectives. Edited by Michael F. Strmiska. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2005. ix, 382. ISBN 1851096132. info
  • ANCZYK, Adam a Matouš VENCÁLEK. Coming Home to Paganism: Theory of Religious Conversion or a Theological Principle? Studia Religiologica. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, roč. 46, č. 3, s. 161-171. ISSN 0137-2432. doi:10.4467/20844077SR.13.013.1601. info
  • DAVIDSEN, Markus Altena. What is Wrong with Pagan Studies. Method and Theory in the Study of Religion: Journal of the North American Association for the Study of Religion. Leiden-Boston-Koeln: NAASR, 2012, roč. 24, č. 2, s. 183-199, 16 s. ISSN 0943-3058. doi:10.1163/157006812X634881. info
   doporučená literatura
  • ADLER, MARGOT. Drawing Down the Moon: Witches, Druids, Goddess-Worshippers, and Other Pagans in America. New York: Penguin Group, 1996. info
  • HARVEY, Graham. Contemporary Paganism: Religion of the Earth from Druids and Witches to Heathems and Ecofeminists. New York, 2011. info
  • HUTTON, Ronald. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-162241-9. info
  • LEWIS, James R. a Murphy PIZZA. Handbook of Contemporary Paganism. Leiden: Brill, 2009. ISBN 978-90-04-16373-7. info
  • LEWIS, James. Witchcraft Today: An Encyclopedia of Wiccan and Neopagan Traditions. Santa Barbara: ABC-CLIO, 1999. ISBN 1-57607-134-0. info
  • YORK, Michael. Pagan Theology: Paganism as a World Religion. New York: New York University Press, 2003. info
  Výukové metody
  Kurz sestává z přednášek a diskusí v hodinách. Součástí domácí přípravy je četba zadané literatury.
  Metody hodnocení
  Podmínky úspěšného ukončení kurzu jsou:

  1) Přiměřená aktivní účast na hodinách;
  2) úspěšné absolvování závěrečného testu (hranice průchodnosti: alespoň 60 bodů ze 100 možných).
  3) odevzdání odborné eseje na vybrané téma související s předmětem kurzu, která bude mít dvě až tři normostrany (3 600 až 5 400 znaků), bude psána korektní češtinou/slovenštinou (po domluvě také angličtinou) bez pravopisných chyb a ve větách, které dávají smysl. Eseje vkládejte do složky „Závěrečná esej“ ve studijních materiálech. Maximální počet bodů, které je možno za esej získat, je 100, minimum pro úspěšné absolvování je 60 bodů).
  Celkem je tedy nutné získat z testu a eseje alespoň 120/200 bodů, přičemž z každého je nutno získat alespoň 60 bodů (není tedy možné kurz úspěšně absolvovat při získání např. 100 bodů z testu a 20 bodů za esej).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2021.