RLB510 Novopohanství

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michal Puchovský (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 M22
Předpoklady
Kurz je primárne určený študentom religionistiky bakalárskeho stupňa, ale vítaní sú aj magisterskí študenti a záujemcovia zo spriaznených odborov ako archeológia, história a etnológia. Schopnosť čítať odborné texty v angličtine výrazne uľahčí ukončenie kurzu, pretože množstvo sekundárnej literatúry existuje len anglickom jazyku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 11/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz RLB510 Novopohanství prestavuje ucelený úvod do problematiky moderného pohanstva - nového náboženského hnutia, ktoré rekonštruuje predkresťanské náboženstvá európskych národov. V sérii prednášok budú predstavené korene pohanstva a v stručnej podobe taktiež jeho staroveké podoby pred ich pozvoľným zánikom pod vplyvom christianizácie Európy. Ďalej sa kurz bude venovať histórií najvýznamnejších novopohanských hnutí (Wicca, keltské, germánske a slovanské novopohanstvo) od ich počiatkov v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia až po súčasnosť, a to vrátane jeho českých a slovenských mutácií. Okrem historickej perspektívy predmet ponúkne širší vnor do problematiky vzťahov novopohanstva s majoritnou spoločnosťou, hudbou, politikou, ekológiou či násilím.
Výstupy z učení
Po absolvovaní kurzu Novopohanství bude študent:
• disponovať základnými informáciami o pôvode nových náboženských hnutí 20. a 21.storočia;
• oboznámený s koreňmi, vývojom a typológiou novopohanských hnutí;
• schopný orientácie vo vzťahu súčasného pohanstva a modernej spoločnosti;
• schopný napísať kvalitný novinový článok na základe práce so sekundárnou literatúrou a prameňmi
Osnova
 • 1. Úvodná hodina, korene novopohanstva I (Rimana, Gréci)
 • 2. Korene novopohanstva II.(Kelti, Germáni, Slovania)
 • 3. Korene novopohanstva III. (romantizmus, nacionalizmus 19 a 20.storočia, kontrakultúrne hnutie, stručný úvod do nových náboženských hnutí, geopolitická situácia v Európe po páde Železnej opony)
 • 4. Wicca a jej odnože
 • 5. Keltské pohanstvo
 • 6. Germánske novopohanstvo
 • 7. Slovanské novopohanstvo
 • 8. Novopohanstvo a príroda
 • 9. Novopohanstvo a spoločnosť
 • 10. Novopohanstvo a hudba
 • 11. Seminár "Ako vyzerá dobrý novinový článok"
 • 12. Seminárna rozprava nad vybranými témami článkov
Literatura
  povinná literatura
 • Strmiska, M. (2005). Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 1-55.
 • Dostálová, A. (2014) „Czech Neopagan Movement and Leaders“. in Aitamurto, K., & Simpson, S. (Eds.). Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe. Abingdon: Routledge, 164-182.
 • Bocánová, M. & Turiničová Z (2014), „(Novo)pohanstvo na Slovensku“ in: Silvia, Letavajová (ed). Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 104-135.
Výukové metody
Online prednášky v MS Teams, online verzia kurz ELFe, dva semináre.
Metody hodnocení
Podmienky úspešného ukončenia kurzu:
1) Odovzdanie popularizačno-vedeckého novinového článku pre internetový portál Náboženský infoservis na vybranú tému súvisiacu s novopohanstvom, ktorý bude mať štyri normostrany (7200 znakov s toleranciou +-200 znakov). Pri jeho písaní musia byť využité minimálne tri odborné zdroje. Text bude napísaný korektnou češtinou/slovenčinou bez pravopisných chýb a vo vetách, ktoré dávajú zmysel. Články vkladajte do priečinka „Schránka na popularizačno-vedecké články“ v ELFe najneskôr do 23:55 dňa termínu, ku ktorému ste sa prihlásili v ISe.
2) Účasť na seminároch
Pre úspešné ukončenie kurzu je nutné získať minimálne 60 bodov zo 100.
1. Novinový popularizačno-vedecký článok 0-90 b
a) Gramatika 0-10 b
b) Štylistika 0-20 b
c) Použité zdroje 0-20 b
d) Informačná úroveň článku 0-50 b
2. Účasť na seminároch - 0-10 b
Za účasť na každom seminári získa študent 5 bodov
Bonusové body - účasť na prednáškach 0-10 b
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLB510